Predmeti

FPTBHE1UMJ1
Umjetnost

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+0V
Modul: Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda animalnog porijekla

Angažovani predavači: