Predmeti

FPTBHE5SH
Sanitarna hemija

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Sanitarni inžinjering - Sanitacija u prehrambenoj industriji

--

Angažovani predavači: