Predmeti

FPTBHE6SHNPS
Sanitarno higijenski nadzor u prehrambenom sektoru

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Sanitarni inžinjering - Sanitacija u prehrambenoj industriji

Ciljevi izučavanja predmeta: Da se student dodatno upozna sa vještinama vršenja mikrobioloških analiza i upoznavanje i razmatranje osnovana j značajnijih klasičnihi savremenih hemijskih metoda analize komponenata hrane (hromatografskih, elektroforetskih i metoda praćenja enzimske aktivnosti).

 

Ishodi učenja (usklađeni sa ishodima za studijski program):

  • Student objašnjava metodologiju djelotvornog sanitarnog nadzora.
  • Student primjenjuje principe sanitarnog nadzora u pogonima za proizvodnju hrane
  • Student predlaže korektivne mjere za mitigaciju uskih grla u pogonu za proizvodnju hrane
  • Student sprovodi laboratorijske analize kontrole mikrobioloških i hemijskih parametara važnih za osiguranje bezbjednosti hrane u prozivodnim pogonima.

Angažovani predavači: