Predmeti

FPTBHE6UTS
Unutrašnji transport i skladišta

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Inžinjering u sistemu HoReCa - Logistika u HoReCa sektoru

Cilj predmeta:

  • upoznavanje sa osnovama unutrašnjeg transporta
  • sagledavanje značaja organizacije unutrašnjeg transporta
  • ovladavanje proračunima i izborom uređaja i opreme za unutrašnji transport
  • optimizacija sistema i rješenja unutrašnjeg transporta u teoriji i praksi

 

Ishodi učenja:

Po uspješnom završetku kursa studenti će biti u stanju da:

  • razumiju kompleksnost procesa unutrašnjeg transporta
  • dijagnosticiraju uticajne faktore na unutrašnji transport
  • analitički pristupe projektovanju unutrašnjeg transporta
  • odaberu elemente za realizaciju unutrašnjeg transporta
  • identificiraju elemente za optimizaciju unutrašnjeg transporta
  • predstavljaju rezultata rada, kako u usmenoj tako i u pisanoj  formi, te vođenje rasprave o radnoj temi,

Angažovani predavači: