Predmeti

FPTBHE6ZŽSLSH
Zaštita životne sredine u lancu snabdijevanja hranom

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Inžinjering u sistemu HoReCa - Logistika u HoReCa sektoru

Ideja izučavanja predmeta:   Shvatanje značenja smanjenja gubitka hrane i stvaranja otpada u lancu snabdijevanja hranom, te upoznavanje načina za sprečavanje i redukciju istih.

 

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj kursa je pružiti studentima napredna znanja iz oblasti upravljanja otpadom u lancu snabdijevanja hranom. Studenti će se prvo upoznati sa definicijama i glavnim akterima u lancu proizvodnje hrane, a zatim će se posebno upoznati sa otpadom i načinima zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša u svim fazama lanca. Akcenat će biti na preradi hrane i obrađuju se posebno svi sektori prerađivačke industrije hrane i pića.

Angažovani predavači: