Predmeti

FPTBHE6GOHR
Gastronomija,osnove hotelijerstva i restoraterstva

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Inžinjering u sistemu HoReCa - Sanitacija u HoReCa sektoru

Angažovani predavači: