Predmeti

FPTBHE6PZMP
Prevencija zagađenja u mljekarskoj proizvodnji

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je sticanje znanja iz zaštite okoliša u mljekarskoj proizvodnji. U prvom dijelu kursa studenti će se bazično upoznati sa proizvodnjom mlijeka i njenim okolišnim efektima kao i načinima preveniranja zagađenja. U nastavku će težište biti na okolišnim aspektima u preradi mlijeka.   Kurs će se fokusirati na identifikaciju ključnih problema, tehnika i metoda za optimizaciju tehnoloških procesa u u preradi mlijeka kako bi se spriječilo i smanjilo zagađenje. Takođe, značajan fokus će biti na važnosti i ulozi mlijeka i mliječnih proizvoda u ljudskoj ishrani i to u okviru održivog koncepta.

 

Ideja izučavanja predmeta:   Razumijevanje osnova sprečavanja i smanjenja polucije u proizvodnji i preradi mlijeka

Angažovani predavači: