Predmeti

FPTBHE6STPPSP
Sanitarno tehničiki principi u projektovanju i sanitaciji pogona I

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet treba da omogući studentu da obezbjeđuje kvalitetno sprovođenje projektovanja i izgradnje objekata; efikasno donosi odluke u deficitu vremena; sagledava i planira nove investicije; efikasno upravlja promjenama.

 

Ishodi učenja (usklađeni sa ishodima za studijski program):

  • Student primjenjuje metodologiju projektovanja za pogone za proizvodnju hrane
  • Student priprema tehničku  dokumentaciju za izvođenje
  • Student predlaže primjene standarda i propisa u postupku stvaranja objekta.
  • Student vrši analizu dokumentacije u objektu za proizvodnju hrane
  • Student daje preporuke za unapređenje dizajna objekta za proizvodnju hrane

Angažovani predavači: