Predmeti

FPTBHE1ANAHE1
Analitička hemija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Opšti smjer

Ideja izučavanja predmeta:

Ovladavanje vještinom rukovanja laboratorijskim priborom, i rješavanje hemijskih problema vezanih za hemijsku analizu.

Ciljevi izučavanja predmeta:

Studentu treba da omogući sticanje: a) znanja/razumijevanja teorije, principa i prirode hemijske ravnoteže u vodenim rastvorima, eksperimentalnog rada koji podstiče manipulativne vještine, razvijanje osećaja preciznosti što omogućava izbor raspoloživih tehnika i aparata kojima se može izvesti hemijska analiza; b) Poznavanje: Klasičnih metoda hemijske analize (gravimetrija i volumetrija) koje omogućavaju pouzdanu identifikaciju i predstavljaju preduslov za izučavanje, razvoj i primjenu složenijih instrumentalnih metoda.

Angažovani predavači: