Predmeti

FPTBHE8STPP
Sanitarno-tehnički principi u projektovanju

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Sanitarni inženjering

Ideja izučavanja predmeta: Upoznati studenta sa osnovama znanja iz područja projektiranja stambenih i javnih zgrada, upoznavanje metodologije projektiranja i izrade tehničke dokumentacije za izvođenje, te shvaćanje važnosti i potrebe primjene standarda i propisa u postupku stvaranja objekta.

Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet treba da omogući studentu da obezbjeđuje kvalitetno sprovođenje projektovanja i izgradnje objekata; efikasno donosi odluke u deficitu vremena; sagledava i planira nove investicije; efikasno upravlja promjenama

Angažovani predavači: