Predmeti

FPTBHE8MUBH
Metode unapređenja bezbijednosti hrane

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Sanitarni inženjering

Ideja izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnih principa unapređenja bezbjednosti hrane.

Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet treba da omogući studentu sticanje vještina uvođenja, dosljedne - efikasne i efektivne primjene i sistematskog unapređenja performansi savremenih sistema upravljanja bezbjednošću hrane, prije svega kroz koncept analize rizika i kritične kontrolne tačke.

Angažovani predavači: