Predmeti

FPTBHE8LMAHV
Laboratorijske metode analize hrane i vode

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Sanitarni inženjering

Ideja izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti steknu teorijska i praktična znanja o hemijskim i instrumentalnim metodama koje se koriste za analize kvaliteta hrane i vode sa ciljem osposobljavaja studenta za rad u svremenim istraživačkim, razvojnim, uslužnim i pogonskim laboratorijama kao i za ispravno planiranje i postavljaje zahteva kao i vrednovanja rezultata dobijenih hemijskom i instrumentalnom metodoma analize.

Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet treba da omogući studentu da obezbjeđuje kvalitetno sprovođenje hemijskih i instrumentanih metoda; principima analitičkog i instrumentalnog rada u laboratorijama i naučnom i stručnom vrednovanju dobijenih rezulata.

Angažovani predavači: