Predmeti

FPTBHE8SR
Specijalistički rad

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 10
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+4V
Smjer: Sanitarni inženjering

Ideja izučavanja predmeta:   

Ciljevi izučavanja predmeta:

Angažovani predavači: