Predmeti

FPTBHE7UBKH
Upravljanje bezbjednošću i kvalitetom hrane

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Modul: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda animalnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta:   Razumijevanje značaja upravljanja bezbijednošću i kvalitetom hrane.

Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja u pogledu uvođenja, dosljedne, efikasne i efektivne primjene, ali i sistematskog unaprijeđenja performansi savremenih sistema upravljanja bezbijednošću i kvalitetom hrane.

Angažovani predavači: