Predmeti

FPTBHE8TPŽM
Tehnologija proizvodnje živinskog mesa

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda animalnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta:   

Ciljevi izučavanja predmeta:

Angažovani predavači: