Predmeti

FPTBHE10MR
Magistarski rad

Semestar: 10
Broj ECTS kredita: 30
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda biljnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta:   

Ciljevi izučavanja predmeta:

Angažovani predavači: