Predmeti

FPTBHE9E
Epidemiologija

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Smjer: Sanitarni inženjering

Ideja izučavanja predmeta: Da student razumije značaj procjene zdravstvenog stanja zajednice i planiranje zdravstvene njege, kao sastavnog dijela zdravstvene zaštite.

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student stekne znanja o epidemiološkim uzrocima bolesti i načinu širenja zarazne bolesti da bi bio u mogućnosti da upravlja sprečavanjem epidemija, odnosno pandemijskih infekcija.

Angažovani predavači: