Predmeti

FPTBHE9POBHZZ
Propisi iz oblasti bezbjednosti hrane i zdravstvene zaštite

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Smjer: Sanitarni inženjering

Ideja izučavanja predmeta: Unapređenje znanja, razumijevanja i iskustva studenata u vezi sa konceptima i idejama međunarodnog prava u oblasti zdravstva i teorijskih pravnih principa međunarodnog zdravstvenog prava.

Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata kako sa nacionalnim, tako i međunarodnim dimenzijama prava pružanja zdravstvenih usluga.

Angažovani predavači: