Predmeti

FPTBHE9TAP
Tehnologija autohtonih proizvoda

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Modul: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda biljnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta: Savladavanje koncepta i značaja autohtonih prehrambenih proizvoda.

Ciljevi izučavanja predmeta:  Proširivanje i unapređenje stečenih znanja iz oblasti specifičnosti proizvodnje autohtonih proizvoda, posebnosti tehnologije, kulturnih, gastronomskih i tržišnih vrijednosti autohtonih proizvoda.

Angažovani predavači: