Predmeti

FPTBH1EE1
Green economy for non-economists

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+0V
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: