Predmeti

FPTBHE7MSHN
Metode sanitarno-higijenskog nadzora

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Sanitarni inženjering

Ideja izučavanja predmeta: Razumijevanje metodologije djelotvornog sanitarnog nadzora.

Ciljevi izučavanja predmeta: Da se student upozna sa različitim metodama sanitarno-higijenskog nadzora i efikasne inspekcijske kontrole.

Angažovani predavači: