Predmeti

FPTBHE7SP
Stručna praksa

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 0P+6V
Smjer: Sanitarni inženjering

Stručna praksa treba da olakša studentu prelazak sa akademskog školovanja na profesionalni rad inženjera. Cilj stručne prakse je da se student kroz praktičan rad približi praktičnoj djelatnosti inženjera. Student time dobija priliku da znanja i sposobnosti koje je dobio proučavanjem teorije, većinom u odvojenim disciplinama, primijeni u praksi. Pri tom bi trebalo da stekne uvid u tehnička, organizacijska, ekonomska i socijalna dešavanja i njihovu uzajamnu povezanost u preduzećima, odnosno institucijama u kojima će obavljati praksu.

Stručna praksa ima cilj da unaprijedi sposobnost studenta za uspešnu primjenu stručnih i naučnih saznanja i metoda u datim praktičnim situacijama, kao i da doprinese intenzivnijem povezivanju teorije i prakse. Kao povratno dejstvo kontakta sa profesionalnom praksom očekuju se podsticaji za ovladavanje strukom i motivisanost da se nakon diplomiranja obavljaju slični poslovi u praksi.

Angažovani predavači: