Predmeti

FPTBHE7II
Istorija ideja

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Smjer: Sanitarni inženjering u sektoru hrane - Sanitarni inženjering

-

Angažovani predavači: