Predmeti

FPTBHE7MI
Metodologija istraživanja

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+0V
Modul: Sanitarni inženjering u sektoru hrane - Sanitarni inženjering

-

Angažovani predavači: