Predmeti

FPTBHE7SHNPS
Sanitarno higijenski nadzor u prehrambenom sektoru

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Sanitarni inženjering u sektoru hrane - Sanitarni inženjering

-

Angažovani predavači: