Predmeti

FPTBHE7MI
Metodologija istraživanja

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+0V
Modul: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda biljnog porijekla

-

Angažovani predavači: