Predmeti

FPTBHE7II
Istorija ideja

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Smjer: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda animalnog porijekla

-

Angažovani predavači: