Predmeti

FPTBHE7OUP
Osnove urbane poljoprivrede

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Urbana poljoprivreda

-

Angažovani predavači: