Predmeti

FPTBHE9MIIII
Metodologija istraživanja III

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+0V
Modul: Sanitarni inženjering u sektoru hrane - Sanitarni inženjering

-

Angažovani predavači: