Obavještenja

Osnovne studije
Sanacija PCB kontaminirane lokacije (Case study- PCB kontaminacija, KAP)

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori implementira projekat „Sveobuhvatno ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom koji sadrži polihlorovane bifenile (PCB)“. U sklopu projekta planirana je i obuka na temu Sanacija PCB kontaminirane lokacije (Case study- PCB kontaminacija, KAP).

 

Međunarodni eksperti renomirane konsultantske kuće TAUW (https://www.tauw.com) su angažovani da održe ovu obuku u periodu od 20-22 juna 2022. godine u hotelu Hilton, Podgorica. Praktični dio obuke će se održati na lokaciji u UNIPROM KAP kompaniji, o čemu će učesnici biti detaljnije informisani prvog dana obuke. Detaljan dnevni red je u prilogu, kao i CV angažovanih eksperata. 

Ukoliko je neko od studenata zaiteresovan od studenata za ovu obuku, moli se da se obrati na e-mail koleginice Andrijane Ćuković do utorka, 14.06.2022. do 12:00h sa podacima (broj njihovog identifikacionog dokumenta (lična karta ili pasoš) radi prijave ulaska u KAP). 

Troškovi obuke za učesnike pokriveni su od strane organizatora. Ukoliko je potrebno obezbijediti i smještaj, molimo Vas da to naglasite prilikom prijave.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti koordinatoru projekta, doc. dr Vladanu Božoviću, na email adresu: vladan.bozovic@undp.org.