Predavači

Docent
Doc. dr Dragica Bojović

Lični podaci:

Datum rođenja: 15.10.1958. Vrbas

Zaposlenje: Rukovodilac službe kontrole kvaliteta Galenika Crna Gora

Adresa: Mitra Bakića 62, Podgorica

GSM: 069 313 738

Tel.081 620 847

E-mail adresa: dragica.bojovic@galenikacg.me

Obrazovni profil

 • Osnovnu školu i gimnaziju završila sam u Nikšiću
 • Farmaceutski fakultet u Sarajevu u periodu od 1977-1982.
 • Specijalizaciju iz farmakognozije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu u period od 1989- 1992.Tema specijalističkog rada je “Alkaloidi kore nara sa područja Crne Gore”.
 • Doktorske akademske studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu od 09.2007-12.2012. Doktorsku tezu pod nazivom Анализа хемијског састава и биолошке активности шарпланинског чаја, Sideritis scardica Griseb., Lamiaceae, odbranila 17.12.2012. i stekla zvanje Doktora medicinskih nauka

Radno iskustvo:

 • Pripravnički staž i pet godina radnog staža obavila sam u apoteci u Nikšiću
 • Po prvi put 1988. Apotekarska ustanova Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom zdravlja raspisuje konkurs za specijalizacije namijenjene farmaceutima sa ciljem da se pokrene prva farmaceutska proizvodnja u Crnoj Gori. Nakon tri godine obavljanja specijalističkog staža i položenim specijalističkim ispitim na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, kao spec. iz ljekovitog bilja u timskom radu sa, koleginicom spec.farmaceutske tehnologije i koleginicom spec. iz kontrole ljekova razvijamo prvu farmaceutsku proizvodnju u Crnoj Gori kao Galensku laboratoriju koja je snadbijeva la 40 državnih apoteka sa galenskim preparatima (biljni sirupi za djecu i odrasle, biljne kapi i tincture, jednokomponentni i čajne mješavine, medicinske masti, losioni, kremovi, rastvori, supozitorije, tablet i ostale preparate za koje bi se ukazala potreba.
 • Moj posao uz ostale bio je praćenje proizvodnje biljnih preparata, s posebnim osvrtom na kontrolu polaznih sirovina, međuproizvoda i finalnog proizvoda metodama spektrogotometrije, tankoslojne hromatografije i drugim metodama zvaničnih farmakopeja
 • Učestovala sam u pripremi formulacija biljnih preparata (biljni sirupi za djecu i odrasle, biljne kapi i tincture, jednokomponentni i čajne mješavine, medicinske masti, losioni, kremovi, rastvori, supozitorije, tablet i ostale preparate za koje bi se ukazala potreba.) koji su izrađivani u galenskoj laboratoriji pri Apotekarskoj ustanovi “Montefarm”, a koji su distribuirani širom i van Crne Gore
 • 1997 god. odlukom Vlade Crne Gore Galenska laboratorija prelazi u sastav novoosnovane firme ICN Crna Gora
 • Od 2008. Farmaceutska kuća dobija novi naziv Galenika Crna Gora u kojoj sam zaposlena kao Rukovodilac službe kontrole kvaliteta.
 • U toku radnog staža od 32 godina moje posebno angažovanje je bila afirmacija ljekovitog bilja u preventive i liječenju.
 • Kao čalan(potpresjednik) Savezne komisije za registraciju pomoćnih ljekovitih sredstava, bavila sam se registracijom biljnih preparata kao i ispitivanjima aktivnih komponenata najzastupljenijih biljaka crnogorske flore
 • Kada od 2006. Nije bilo mogućnosti da Institut * TORLAK* -Beograd nastavi kontrolu aktivne supstance, poluproizvoda i gotovog proizvoda registovanog preparata Flonivin BS ogranizovala sam u potpunosti fizičko-hemijsku i mikrobiološku laboratoriju u farmaceutkoj kući Galenika CG, za ispitivanje polaznih i pakovnih mateijala za Flonivin BS kao i za ambijentalne monitoringe pogona u Flonivin BS-Donji Zagarač i pogona za izradu cefalosporina-Podgorica
 • Aktivno učestvovala u transferu cefalosporinskih antibiotika (svi oblici Alfacet i Palitrex) koji je obavljen između farm.kuća Galenika BG i Galenika CG
 • Aktivno učestvovala na uvođenju ISO I GMP standarda u proizvodnji i kontroli kvaliteta farmaceutske kuće Galenika Crna Gora.
 • Posebno ističem angažovanje na edukaciji građanstva u primjeni biljnih i ostalih prirodnih preparata u preventivi i liječenju preko obrazovnih TV emisija i časopisa, predavanja.. (U saradnji sa TV CG, preko 50 TV emisija gdje smo prezentovali javnosti oko 70 samoniklih ljekovitih vrsta crnogorske flore, učestvola sam u oko 20 direktnih TV I Radio emisija,oko 15 javnih predavanja organizovanih od strane raznih asocijaciha, napisala preko 50 članaka u cilju afirmacije ljekovitog blago crnogorske flore.
 • Autor sam oko 40 receptura biljnih preparata ( stručno potkripljenih, eksperimentalno potvrđenih, tradicionalnom i farmakološkom primjenom opravdanih)
 • Školske 2009/2010 sam bila angažovana kao saradnik u izvođenju vježbi na Studijskom programu Farmacije u Podgorici na predmetima Farmakognozija I i farmakognozija II.
 • Školske 2014/2015 angažovana sam kao predavač u nastavi na Studijskom programu Farmacije u Podgorici na srtučnim predmeta: Farmakognozija I, Farmakognozija II i Fitoterapija
 • Školske 2015/2016 angažovana sam kao predavač u nastavi na Studijskom programu Farmacije u Podgorici na predmetima:
 • Uvod u Farmaciju, Farmakognozija I, Farmakognozija II i Fitoterapija.
 • Školske 2015/16/17/18 angažovana sam kao predavač u nastavi na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Univerziteta Donja Gorica, predmet Ljekovito i začinsko bilje
dr Dragica Bojović