Predavači

Saradnik
mr Ana Nikčević Đurđevac

Curriculum Vitae

Lične osobine:

timski rad,
društvenost,
upornost,
istrajnost,
tačnost

mr Ana Nikčević Đurđevac