Predmeti

FPTBHE6TPSP
Tehnologija proizvodnje slada i piva

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Ciljevi izučavanja predmeta:

Osposobljenost studenata za uključivanje u proces proizvodnje slada i piva, vođenje fermentacije, kontrola kvaliteta polaznih sirovina i finalnih proizvoda, kao i uređaji koji se koriste u procesu proizvodnje. Poznavanje osnovnih ekoloških aspekata proizvodnje i parametara potrebnih za izradu projektne dokumentacije. Poznavanje i razumijevanje analitičkih metoda u kontroli kvaliteta slada i piva.


Ishodi izučavanja predmeta:
1. Opisati izgled i građu sirovina za proizvodnju piva;
2. Objasniti i razlikovati promjene tokom procesa proizvodnje sladovine i procesa proizvodnje piva;
3. Biti upoznati i analizirati svaki dio tehnološkog procesa proizvodnje piva;
4. Klasificirati i uporediti vrste piva;
5. Nabrojati i prepoznati ključne probleme za zaštitu životne sredine vezano za pivare.

Angažovani predavači: