Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Goran Škatarić

Ime i prezime: Prof. dr Goran Škatarić

Kontakt detalji:

Mataguzi bb, Golubovci
81 000 Podgorica, Crna Gora
Mobilni / Viber / WhatsApp:+382 69 072 157
E-mail: goran.skataric@yahoo.com

ORCID: 0000-0003-3399-2897
ResearcherID: D-2023-2019

Biografija

Goran Škataric je rođen 2. avgusta 1967. godine u Podgorici, Crna Gora. Osnovnu školu završio je u Matagužima, a srednju ekonomsku školu "Mirko Vešović" pohađao je u Podgorici u periodu od 1982. do 1984. godine. Nakon toga nastavio je školovanje u Poljoprivrednoj školi u Baru, gdje je 1986. godine stekao zvanje poljoprivrednog tehničara.

Studirao je na Vodoprivrednim melioracijama Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu u periodu od 1987. do 1993. godine.

Postdiplomske studije iz oblasti agro-ekonomije završio je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2008. godine u klasi prof. Dr Radovan Pejanović sa prosječnom ocenom 9,33. Naslov teze: "Agrarna politika i ruralni razvoj Crne Gore".

Specijalizaciju iz oblasti zaštite životne sredine obavio je 2010. godine. Predmet obuke se odnosio na primjenu i tretman kanalizacionih muljeva u poljoprivredi - zelene površine i specifični zahtjevi za odlaganje na deponijama.

Godine 2010. završio je doktorsku disertaciju iz oblasti agrarne ekonomije i ruralnog razvoja u klasi prof. dr Milana R. Milanovića. Naslov tezi je glasio: "Ruralni razvoj kao faktor održivog regionalnog razvoja u Republici Crnoj Gori". U 2019. godini promovisan je u akademsko zvanje vanredni profesor.

U 1993. godini zaposlen je kao profesor u Srednjoj poljoprivrednoj školi u Baru. Godinu dana kasnije, 1994. godine, angažovan je kao stručni savjetnik u Agrocentru u Podgorici. Od 1999. godine radi kao samostalni referent u JKP Podgorici. Naredne godine, 2000. godine, postavljen je za izvršnog direktora JKPG.

U periodu od 2003. do 2006. godine pokriva mjesto zamjenika izvršnog direktora AD "Plodovi Crne Gore". Od 2006. godine angažovan je kao savjetnik u Upravnom odboru AD "Plodovi Crne Gore". Pored redovnih aktivnosti u AD "Plodovi Crne Gore" bio je i zamjenik sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetništva Glavnog grada.

Izabran je za sudskog vještaka za oblast poljoprivrede i šumarstva u 2011. godini, a iste godine postaje predavač na Univerzitetu Donja Gorica za oblast agrarne ekonomije i ruralnog razvoja [agrobiznis, tržište agrarnih proizvoda], a istovremeno je unaprijeđen na mjesto izvršnog direktora AD "Plodovi Crne Gore".

Godine 2012. imenovan je za direktora Nacionalnog parka Skadarsko jezero. U 2017. godini dobio je poziciju savjetnika generalnog direktora Nacionalnih parkova Crne Gore.

Bavi se naučno-istraživačkim radom iz oblasti poljoprivrede i ekonomije, sa posebnim osvrtom na pitanja (1) agrarne ekonomije - ruralnog razvoja i (2) ekološkog inženjeringa - vodoprivrednih melioracija.

Član je brojnih komisija iz različitih oblasti, kao i koordinator za izradu plana posebne namjene za Nacionalni park Skadarsko jezero za period od 2016. do 2025. godine.

Član nekoliko Vladinih komisija iz oblasti poljoprivrede i ekonomije. Učestvovao je u izradi zakona, izmjena i dopuna zakona i zakonskih propisa iz oblasti poljoprivrede, agroekonomije i ekonomije.

Autor je naučne monografije iz oblasti ekonomije - održivog razvoja: "Održivi razvoj: kriza ili regulacija?", kao i knjige – univerzitetskog udžbenika "Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda".

Do sada je objavio više naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima (uključujući tu i radove iz kategorije SCI, SCIE, SSCI, A&HCI); učestvovao na brojnim međunarodnim naučnim i stručnim skupovima i simpozijumima.

[color=orange][b]Jedan od organizatora (član Naučnog i Organizacionog odbora) sledećih međunarodnih konferencija:[/b][/color]

- International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Podgorica, Crna Gora (ko-predsjednik Naučnog odboraKonferencije, član Organizacionog odbora, predsjedavajući sesije: Ruralni razvoj i agroekonomija, koja se bavila radovima na teme: Ruralna politika; ekonomija i menadžment, diverzifikacija ruralne ekonomije, ruralno finansiranje, zelena ekonomija, ruralni turizam, ruralna sociologija, lokalni, teritorijalni i regionalni razvoj, ruralni inovacioni sistemi, inovacije u poljoprivrednoj obuci, ruralne mreže i klasteri, organizacija prehrambenog lanca; tradicionalni proizvodi, osiguranja i upravljanja rizikom u poljoprivredi (2020).

- Green Room Sessions International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Podgorica, Crna Gora (član Naučnog i Organizacionog odbora, predsjedavajući sesije: Ruralni razvoj i agroekonomija, koja se bavila radovima na teme: Ruralna politika; ekonomija i menadžment, diverzifikacija ruralne ekonomije, ruralno finansiranje, zelena ekonomija, ruralni turizam, ruralna sociologija, lokalni, teritorijalni i regionalni razvoj, ruralni inovacioni sistemi, inovacije u poljoprivrednoj obuci, ruralne mreže i klasteri, organizacija prehrambenog lanca; tradicionalni proizvodi, osiguranja i upravljanja rizikom u poljoprivredi (2018).

-Međunarodna Eko-konferencija® i Eko-konferencija o bezbjednosti hrane, Novi Sad, Srbija (2018, 2019);

-International Symposium for Agriculture and Food, Macedonia, 2020;

-International symposium for agriculture and food, University "SS. Cyril and Methodius", Macedonia, 2020;

-Četvrta međunarodna naučna konferencija Turizam u funkciji razvoja
- Turizam kao generator zapošljavanja, Vrnjačka Banja, Srbija (2019).

Član je Asocijacije agrarnih ekonomista Balkana; Balkanske asocijacije za životnu sredinu (Balkan Environmental Association); Nacionalnog udruženja za vodoprivredu Irana (Watershed Management Society of Iran); Počasni član društva za hortikulturu i šumarstvo Transilvanije; Makedonskog nacionalnog komiteta za navodnjavanje i odvodnjavanje (The Macedonian National Committee on Irrigation and Drainage); Društva za proučavanje zemljišta Srbije.

Izabrani je učesnik COST inicijative CA18135 – Zaštita zemljjišta od požara: Nauka i društvo. Ova inicijativa predstavlja mrežu naučnika i praktičara uključenih u istraživanje geo sistema i upravljanje zemljištem, upravljanje rizikom, efektima požara na vegetaciju, faunu, zemljište i vodu, kao i aspektima socio-ekonomskog, geografskog, političkog pristupa upravljanja zemljištem.

U svom istraživačkom radu koristi literaturu publikovanu ruskom i engleskom jeziku. Naučno interesovanje je usmjereno na istraživanja iz oblasti: (1) agrarne ekonomije na postdoktorskim studijama na Državnom poljoprivrednom univerzitetu, Herson, Ukrajina; (2) Vodoprivredne melioracije Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

[color=orange][b]Radovi objavljeni u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka (SCI, SCOPUS)[/b][/color]

1. Chalise, D.; Kumar, L.; Spalevic, V.; Skataric, G. (2019). Estimation of Sediment Yield and Maximum Outflow Using the IntErO Model in the Sarada River Basin of Nepal. Water, 11, 952. https://www.mdpi.com/2073-4441/11/5/952

2. Palevic, M., Spalevic, V., Skataric, G., Milisavljevic, B., Spalevic, Z., Rapajic, B. (2019): Environmental responsibility of member states of the European Union. Journal of Environmental Protection and Ecology 20 (2): 886–895

3. Nikolic, G., Spalevic, V., Curovic, M., Khaledi Darvishan, A., Skataric, G., Pajic, M., Kavian, A., Tanaskovik, V. (2019): Variability of Soil Erosion Intensity Due to Vegetation Cover Changes: Case Study of Orahovacka Rijeka, Montenegro. Not Bot Horti Agrobo, 47 (1) : 237-248. DOI:47.15835/nbha47111310

4. Nouraein, M., Skataric, G., Spalevic, V., Dudic, B Gregus, M. (2019): Tillage intensity and fertilization effects on sunflower yield, achene quality and soil physicochemical properties under semi-arid conditions. Applied Science, 2019, 9(24), 5482;

5. Parsipour, H., Popovic, S., Behzadfar, M., Skataric, G., Spalevic, V. (2019): Cities expansion and land use changes of agricultural and garden lands in peri-urban villages (case study: Bojnurd). Agriculture and Forestry, 65(3): 173-187 (SCOPUS)

6. Khaledi Darvishan, A., Mohammadi, M., Skataric, G., Popovic, S., Behzadfar, M., Rodolfo Ribeiro Sakuno, N., Luiz Mincato, R., Spalevic, V. (2019): Assessment of Soil erosion, Sediment yield and Maximum outflow, using IntErO model (Case Study: S8-intA Shirindarreh Watershed, Iran). Agriculture and Forestry, 65 (4): 203-211. (SCOPUS)

7. Nacka, M., Simonovska,A., Skataric, G., Dudic, B. (2019): Opportunities to profit under competitive market conditions. Agriculture and Forestry 65 (4), 161-174. (SCOPUS)

8. El Mouatassime, S., Boukdir, A., Karaoui, I., Skataric, G., Nacka, M., Khaledi Darvishan, A., Sestras, P., Spalevic, V. (2019): Modelling of soil erosion processes and runoff for sustainable watershed management: Case study Oued el Abid Watershed, Morocco. Agriculture and Forestry 65 (4), 241-250 (SCOPUS)

9. Mohammadi, M., Khaledi Darvishan, A, Skataric, G., Dudic, B., Spalevic, V (2019): Application of IntErO Model to Investigate the Effects of Land Use Changes on Soil Erosion and Sediment Yield in Talar Watershed, Northern Iran. in press.

10. Spalevic, Z., Skataric, G., Dudic, B., Gregus, M., Spalevic, V.: Sensory-biological-chemical protection of states persons in Montenegro. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, ijerph-660006 in press.

11. Nikolic, G.; Spalevic, V.; Susic, Z.; Batilovic, M.; Skataric, G.; Bozovic, R.; Djurovic, R.; Vuckovic, D. (2018). The Development of Cartographical Studies and Praxis in Montenegro. Preprints 2018, 2018060414 (doi: 10.20944/preprints201806.0414.v1).

[color=orange][b]Radovi u međunarodnim časopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku[/b][/color]

12. Sedlak, O., Pejanović, R., ĆIRIĆ, Z., Eremić-Đođić, J., Skataric, G., Bošnjak, I. (2018): Planning the sowing structure applying optimization models. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Agriculture & Forestry, Vol. 64 Issue 4: 173-182, 2018, Podgorica. DOI: 10.17707/AgricultForest.64.4.19

13. Vlahović, B., Skataric, G., Veličković, S. (2017): Wine market in CEFTA Countries, Agroekonomika, 46 (74): 1-10, Novi Sad, Serbia.

14. Spalevic, V., Radanovic, D., Skataric, G., Billi, P., Barovic, G., Curovic, M., Sestras, P., Khaledi Darvishan, A. (2017): Ecological-economic (eco-eco) modelling in the mountainous river basins: Impact of land cover changes on soil erosion. Agriculture and Forestry, 63 (4): 9-25. DOI:10.17707/AgricultForest.63.4.01 (Key note paper, presented at the 8th International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017", Jahorina, 5-8 October 2017, Bosnia and Herzegovina)

[color=orange][b]Autorska naučna monografija[/b][/color]

1. Škatarić, G., Vlahović, B. (2017): Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda, Univerziet u Donjoj Gorici, Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbijednost hrane i ekologiju, Podgorica, Crna Gora. p. 420, ISBN 978-9940-9615-2-7, COBISS.CG-ID 37536272.

2. Baldesku, E., Baležentis, T., Bauk, S., Bilan, Y., Delibašić, M., Delijić, D., Drašković, D., Drašković, V., Ilysheva, N., Jasinskas, E., Jereb, B., Jovović, R., Lakić, S., Lojpur, A., Osipov, Y., Popov, E., Pupavac, D., Škatarić, G., Švagždienė, B., Zupanc Isoski, V., Erznkyanm, B. (2017): Sustainable development: Crisis or regulation? Scientific Monographs. Lietuvos sporto universitetas, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas, Lietuva.

[color=orange][b]Radovi na međunarodnim konferencijama[/b][/color]

1. Grozdanić, G., Nikolić, G., Barović, G., Milanović, M., Škatarić, G. (2018): Monitoring and Analysis of the Geodiversity and Biodiversity Status of the Skadar Lake. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Book of Proceedings, 194-202.

2. Lukovac, K., Guiçardi, A., Nikolic, G., Sakuno, N., Skataric, G., Chalise, D., Silva, M., Mincato, L. (2018): Quantification of intensity of soil erosion in the Komaracka River, Polimlje, Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Book of Proceedings, 279-289.

3. Gruban, V., Barovic, G., Sestras, P., Dan, C., Curovic, M., Skataric, G., Mohammadi, M., Khaledi Darvishan, A. (2019): Geographical factors as determinants of soil erosion intensity: Case study Bijeli Potok, Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Book of Proceedings, 290-300.

4. Dudic, B., Dudic, Z., Skataric, G. (2019): Electricity market in Slovakia and other central European countries. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Book of Proceedings, 301-306.

5. Eremić-Đođić, J., Laban, B., Bošnjak, I., Ćirić, Z., Skataric, G., Sedlak, O. (2019): An Audit of the Financing Models for Agricultural Households in Local Governments in Serbia. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Book of Proceedings, 307-316.

6. Sedlak, O., Pejanović, R., Skatarić, G., Stojanović, S., Ćirić, Z. (2019): Foreign Investments and the Serbian Economy in the Future. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Book of Proceedings, 317-328.

7. Premović, J., Pejanović, R., Skataric, G. (2019): Tourism and Rural development. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Book of Proceedings, 329-336.

8. Skataric, G., Dragovic, S. (2019): Application and Economic aspects of solar energy in irrigation of agricultural crops. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Book of Proceedings, 337-344.

9. Čabarkapa, M., Spalević, V., Sestras, P., Nouraein, M., Chalise, D., Škatarić, G., Silva Tavares, A., Luiz Mincato, R. (2019): Factors as determinants of soil erosion geographical intensity: Application of the river basin model at the Velicka Rijeka, Polimlje, Montenegro. Proceedings, XXIII International Eco-Conference® 2019, 25th–27th September 2019, Novi Sad, Serbia, str. 83-94.

10. Spalevic, V., Barovic, G., Vujacic, D., Ferreira Guiçardi, A., Luiz Mincato, R., Billi, P., Sestras, P., Skataric, G. (2017): The assessment of the soil erosion and runoff in the Sekularska Rijeka river basin, Northeast Montenegro. 2nd International and 14th National Congress of Soil Science Society of Serbia “Solutions and Projections for Sustainable Soil Management”. Novi Sad, Serbia, 286-291

11. Skataric, G., Pejanovic, R., Spalevic, V., Vlahovic, B., Sedlak, O., Premovic, J., Djokovic, F., Sarovic, R. (2018): Agricultural policies and rural development of Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 123. Podgorica, Montenegro.

12. Vlahović, B., Užar, D., Škatarić, G. (2018): Comparative analysis of the organic food market in the Republic of Serbia and Neighbouring Countries. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 139. Podgorica, Montenegro.

13. Premović, J., Pejanović, R., Škatarić, G. (2018): Tourism and Rural Development. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 140. Podgorica, Montenegro.

14. Popovic, S. Spalevic, V., Skataric, G., Kosanovic, S. (2018): Land degradation caused by illegal construction in the Bjelopavlici Plain: Case study of the narrow belt along the motorway Podgorica – Danilovgrad, Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 153. Podgorica, Montenegro.

15. Popovic, S. Spalevic, V., Skataric, G., Fikfak, A. (2018): Research and implementation of good agricultural practices for traditional agricultural production in Orja Luka, Danilovgrad, Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 154. Podgorica, Montenegro.

16. Lukovac, K., Guiçardi, A., Nikolic, G., Sakuno, N., Skataric, G., Chalise, D., Silva, M., Mincato, L. (2018): Quantification of intensity of soil erosion in the Komaracka River, Polimlje, Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 163. Podgorica, Montenegro.

17. Sedlak, O., Pejanović, R., Ćirić, Z., Eremić-Đođić, J., Škatarić, G. (2018): Planning the sowing structure applying optimization models. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 204. Podgorica, Montenegro.

18. Dragović, S., Spalević, V., Škatarić, G. (2018): Application of solar energy in irrigation of agricultural crops. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 212. Podgorica, Montenegro.

19. Stojanovski, V., Nedanovska, V., Skataric, G., Stojanovska, M. (2018): Value chain types for Non-Timber Forest Products in Macedonia. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 231. Podgorica, Montenegro.

20. Sosic, A., Vujacic, D., Spalevic, V., Zaric, N., Jovanovic, M., Chalise, D., Skataric, G., Kalonde, P. (2018): Application of new WIntErO model for calculation of soil erosion intensity: Case study of the Ljesnica River Basin, Montenegro. XXII International Eco Conference 2018. X Eco Conference Safe Food. Novi Sad, Serbia, 26-28 September 2018 (Best paper presentation award).

[color=orange][b]Radovi na konferencijama kategorisanim kao nacionalne


1. Spalevic, V., Sosic, A., Vujacic, D., Behzadfar, M., Zaric, N., Jovanovic, M., Skataric, G., Hazbavi, Z. (2018): An integrated assessment of soil erosion intensity by using a new WIntErO model: Case studies of the Bistrica River Basin, Montenegro and the S2-2 Watershed, Shirindareh Watershed, Iran. Savetovanje Nove metodologije i poslovni izazovi u melioracijama povodom jubileja – 70 godina katedre za Melioracije zemljišta. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija.

dr Goran Škatarić