Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Goran Škatarić

Prof. dr Goran SKATARIC, vanredni profesor
www.geasci.org/Skataric
Mob./Viber/WhatsApp: +382 69 072 157
Mob./Viber/WhatsApp: +382 67 25 55 45
E-mail: 
goran.skataric@yahoo.com

Naucni istrazivac iz oblasti ekonomije i agroekonomije:
(1) Ekonomije, agroekonomije;
(2) Menadzmenta ljudskih resursa; Projektnog menedzmenta; Marketniga u sportu i fitnesu;

(3) Ekoloskog inzenjeringa - vodoprivrednih melioracija.

doktor ekonomskih nauka
magistar agrarne ekonomije
diplomirani inzenjer za oblast vodoprivrednih melioracija

Angazovani univerzitetski profesor: 

Univerzitet Crne Gore:

- Pomorski fakultet Kotor
Link: 
https://www.ucg.ac.me/radnik/900798-goran-skataric
-- PFK - Menadzment u pomorstvu i logistika – osnovne - Menadzment ljudskih resursa (2021-2023);
-- PFK - Menadzment u pomorstvu – Specijalisticke - Menadzment pomorskih resursa (2021/2023);
-- PFK - Menadzment u pomorstvu – Specijalisticke - Projekt menadzment (2021/2023);
-- PFK - Menadzment u pomorstvu i logistika – master - Projekt menadzment (2021/2023);
-- PFK - Menadzment u pomorstvu i logistika – osnovne - Spoljna trgovina i medjunarodna spedicija (2021/2023);

- Fakultet za sport i fizicko vaspitanje
Link: 
https://www.ucg.ac.me/radnik/900798-goran-skataric
-- FzS - Fitnes i turizam - osnovne - Marketing u sportu i fitnesu (2022/2023);

Arhitektonski fakultet
-- AF - Ruralna arhitektura (2019/2020).


Univerzitet Donja Gorica:
- Fakultet za medjunarodnu ekonomiju, finansije i biznis
-- FMEFB - Sistemska analiza - Sistemska analiza agrobiznisa (2012/2013; 2013/2014; 2014/2015);
- Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju
-- FPTBHE - Trziste agrarnih proizvoda (2014-2024).
- Fakultet za sportski menadzment 
-- FSM- Menadzment ljudskih resursa (2023-2024).

Univerzitet Adriatik:

- Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo
, 16 Rista Lekica, Bar:
-- na osnovnim studijama - Menadžment u sportu
-- na osnovnim studijama - Ekonomika sportskih organizacija;
-- na master studijama na predmetu - Metodologija naucnoistrazivackog rada.Goran Skataric AD Scientific Index 2022 (link)
Goran Skataric - Research Gate (link)
Goran Skataric - Google akademik (link)
Goran Skataric - SCOPUS (link)
Goran Skataric - UDG (link)
ORCID: 0000-0003-3399-2897(link)
ResearcherID: D-2023-2019(link)

Prof. dr Goran SKATARIC
Biografija


Goran Skataric je rodjen 2. avgusta 1967. godine u Podgorici, Crna Gora. Osnovnu skolu zavrsio je u Mataguzima, a srednju ekonomsku skolu "Mirko Vesovic" pohadjao je u Podgorici (1984) .

Studirao je na Vodoprivrednim melioracijama na Univerzitetu u Beogradu u periodu od 1987/88. do 1992/93. godine.

Postdiplomske studije iz oblasti agro-ekonomije zavrsio je na Univerzitetu u Novom Sadu 2008. godine u klasi prof. Dr Radovan Pejanovica sa prosjecnom ocenom 9,33.

Specijalizaciju iz oblasti zastite zivotne sredine obavio je 2010. godine. Predmet obuke se odnosio na tretman kanalizacionih muljeva na zelene povrsine, zastitu voda od zagadjenja i specificni zahtjevi za odlaganje na deponijama.

Godine 2010. zavrsio je doktorsku disertaciju iz oblasti ekonomije u klasi prof. dr Milana R. Milanovica. U 2019. godini u Novom Sadu promovisan u akademsko zvanje vanredni profesor (prethodno biran u zvanje docenta).

* * *

U 1993. godini radio kao profesor u Srednjoj skoli u Baru. Godinu dana kasnije, 1994. godine, angazovan je kao ekonomski savjetnik u Agrocentru u Podgorici. Od 1999. godine radi kao samostalni referent u JKP Podgorici. Naredne godine, 2000. godine, postavljen je za izvrsnog direktora JKPG.

U periodu od 2003. do 2006. godine pokriva mjesto zamjenika izvrsnog direktora AD "Plodovi Crne Gore". Od 2006. godine angazovan je kao savjetnik u Upravnom odboru AD "Plodovi Crne Gore". Pored redovnih aktivnosti u AD "Plodovi Crne Gore" bio je i zamjenik sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetnistva Glavnog grada.

Izabran je za sudskog vjestaka u 2011. godini, a iste godine postaje predavac na Univerzitetu Donja Gorica za oblast ekonomije i ruralnog razvoja [agrobiznis, trziste agrarnih proizvoda], a istovremeno je unaprijedjen na mjesto izvrsnog direktora AD "Plodovi Crne Gore".
Godine 2012. imenovan je za direktora Nacionalnog parka Skadarsko jezero. U 2017. godini dobio je poziciju savjetnika generalnog direktora Nacionalnih parkova Crne Gore.

Bavi se naucno-istrazivackim radom iz oblasti ekonomije i agrobiznisa, sa posebnim osvrtom na pitanja (1) ekonomije - ruralnog razvoja, eko turizma, ruralne arhitekture i (2) ekoloskog inzenjeringa - vodoprivrede.

Clan je brojnih komisija iz razlicitih oblasti, kao i koordinator za izradu plana posebne namjene za Nacionalni park Skadarsko jezero za period od 2016. do 2025. godine.

Clan nekoliko Vladinih komisija iz oblasti ekonomije i poljoprivrede. Ucestvovao je u izradi zakona, izmjena i dopuna zakona i zakonskih propisa iz  ekonomije i agroekonomije.

Autor je naucnih monografija iz oblasti ekonomije - odrzivog razvoja: (1) "Odrzivi razvoj: kriza ili regulacija?", (2) "Agrarna politika i ruralni razvoj (Iskustva Crne Gore, Srbije i Slovacke)", kao i knjige – univerzitetskog udzbenika (3) "Trziste i promet poljoprivrednih proizvoda".

Do sada (2024.) je objavio vise naucnih radova u domacim i medjunarodnim casopisima (ukljucujuci tu i 16 radova iz kategorije SCI, SCIE, SSCI, A&HCI; te SCOPUS); ucestvovao na brojnim medjunarodnim naucnim i strucnim skupovima i simpozijumima.

Jedan od organizatora (clan Naucnog i Organizacionog odbora) sledecih medjunarodnih konferencija:

- Medjunarodni naucni skup Ekoloska održivost i klimatske promjene, Zabljak, Durmitor 14 septembar 2023 godine, Univerzitet Crne Gore. Clan Naucnog odbora.

- Medjunarodni naucni skup: Turizam - aktuelni problemi i perspektiva razvoja – turisticka privreda i povezane teme, Trebinje, Republike Srpska, Bosna i Hercegovina, 21 septembar 2022. Clan Medjunarodnog naucnog odbora.

- International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Podgorica, Crna Gora (ko-predsjednik Naucnog odbora Konferencije, clan Organizacionog odbora, predsjedavajuci sesije iz olasti ekonomije, ruralnog razvoja i agroekonomija, koja se bavila radovima na teme: Ruralna politika; ekonomija i menadzment, projektni menedzment, diverzifikacija ruralne ekonomije, ruralno finansiranje, zelena ekonomija, ruralni turizam, ruralna sociologija, lokalni, teritorijalni i regionalni razvoj, ruralni inovacioni sistemi, inovacije u poljoprivrednoj obuci, ruralne mreze i klasteri, organizacija prehrambenog lanca; tradicionalni proizvodi, osiguranja i upravljanja rizikom u poljoprivredi (2020).
- Green Room Sessions International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Podgorica, Crna Gora (clan Naucnog i Organizacionog odbora, predsjedavajuci sesije: Ruralni razvoj i agroekonomija, koja se bavila radovima na teme: Ruralna politika; ekonomija i menadzment, diverzifikacija ruralne ekonomije, ruralno finansiranje, zelena ekonomija, ruralni turizam, ruralna sociologija, lokalni, teritorijalni i regionalni razvoj, ruralni inovacioni sistemi, inovacije u poljoprivrednoj obuci, ruralne mreze i klasteri, organizacija prehrambenog lanca; tradicionalni proizvodi, osiguranja i upravljanja rizikom u poljoprivredi (2018).

- The second international and fifth national conference on the Conservation of Natural Resources and Environment will be held on June 09 & 10, 2021 by the Water Management Research Center, University of Mohaghegh Ardabili, takodje GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference.

-Medjunarodna Eko-konferencija® i Eko-konferencija o bezbjednosti hrane, Novi Sad, Srbija (2018, 2019);
-International Symposium for Agriculture and Food, Macedonia, 2020;
-International symposium for agriculture and food, University "SS. Cyril and Methodius", Macedonia, 2020, 2022;
-Cetvrta medjunarodna naucna konferencija Turizam u funkciji razvoja - Turizam kao generator zaposljavanja, Vrnjacka Banja, Srbija (2019).

Od 2019. godine Goran Skataric je clan Svjetske organizacije za vodoprivredne melioracije (World Association of Soil and Water Conservation – WASWAC). Od 2023. godine je Counsellor (Savjetnik) u ime Crne Gore, a prethodno je u istoj organizaciji, od 2022. godine bio pridruzeni savjetnik (Associate Councilor of the World Association of Soil and Water Conservation, 2019-2022).

U 2023. godini, reizabran je za pocasnog clana Vodoprivrednog udruzenja Irana (Watershed Management Society of Iran), prethodno u 2021. godini izabran u clantvo ovog nacionalnog udruzenja Irana.

Nadalje, clan je Naucnog drustva agrarnih ekonomista Balkana; Balkanske asocijacije za zivotnu sredinu (Balkan Environmental Association); Pocasni clan drustva za hortikulturu i sumarstvo Transilvanije; Makedonskog nacionalnog komiteta za navodnjavanje i odvodnjavanje (The Macedonian National Committee on Irrigation and Drainage); Drustva za proucavanje zemljista Srbije.

Izabrani je ucesnik COST inicijative CA18135 – Zastita zemljjista od pozara: Nauka i drustvo. Ova inicijativa predstavlja mrezu naucnika i prakticara ukljucenih u istrazivanje geo sistema i upravljanje zemljistem, upravljanje rizikom, efektima pozara na vegetaciju, faunu, zemljiste i vodu, kao i aspektima socio-ekonomskog, geografskog, politickog pristupa upravljanja zemljistem.

U svom istrazivackom radu koristi literaturu publikovanu ruskom i engleskom jeziku. Naucno interesovanje je usmjereno na istrazivanja iz oblasti: (1) ekonomije na postdoktorskim studijama na Drzavnom univerzitetu, Herson, Ukrajina; (2) Vodoprivredne melioracije Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
 

 
Prof. dr Goran Skataric
Bibliografija 2016-2021


Autorska naucna monografija
Author's scientific monographs

1. Skataric, G., Vlahovic, B. (2017): Market and trade of agricultural products, University of Donja Gorica, Faculty of Food Technology, Food Safety and Ecology, Podgorica, Montenegro. pp. 420, ISBN 978-9940-9615-2-7, COBISS.CG-ID 37536272.

2. Baldesku, E., Balezentis, T., Bauk, S., Bilan, Y., Delibasic, M., Delijic, D., Draskovic, D., Draskovic, V., Ilysheva, N., Jasinskas, E., Jereb, B., Jovovic, R., Lakic, S., Lojpur, A., Osipov, Y., Popov, E., Pupavac, D., Skataric, G., Svagzdien?, B., Zupanc Isoski, V., Erznkyanm, B. (2017): Sustainable development: Crisis or regulation? Scientific Monographs. Lietuvos sporto universitetas, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas, Lietuva.

3. Skataric, G., Pejanovic, R., Spalevic, V., Zejak, D., Radovic, G., Dudic, B. (2021): Agrarian policy and rural development, Center for Agrarian Development, in co-publishing: Scientific Society of Agrarian Economists of the Balkans, GEA (Geo Eko-Eko Agro), Development Academy of Agriculture of Serbia, Belgrade, Serbia, University of Business Academy in Novi Sad, Serbia European University Belgrade, Serbia, ISBN 978-9940-9364-5-7, COBISS. CG-ID 17270532.

Radovi objavljeni u casopisima koji se nalaze u medjunarodnim bazama podataka (SCI, SCOPUS)
Papers published in journals in international databases (SCI, SCOPUS)

18 - Ghazali, S., Zibaei, M., Skataric, G., Skominas, R., & Azadi, H. (2023, December 14). Compatibility of climate adaptation strategies with livelihood vulnerability patterns: The case of Fars province, Iran. Local Environment. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/13549839.2023.2287040

17 - Rasekhi, S., Mofidi-Chelan, M., Skataric, G., Värnik, R., & Azadi, H. (2023, December). Sustainability of the local stakeholder network in semi-steppe rangelands in southern Iran. Applied Geography, 161, Article 103093. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2023.103093

16 - Skataric, G.; Spalevic, V.; Popovic, S.; Perosevic, N.; Novicevic, R. The Vernacular and Rural Houses of Agrarian Areas in the Zeta Region, Montenegro. Agriculture 2021, 11, 717. https://doi.org/10.3390/agriculture11080717.  Indeks: SCI, Q2, impact faktor 2.925.

15 - Drazic, M.; Gligorevic, K.; Pajic, M.; Zlatanovic, I.; Spalevic, V.; Sestras, P.; Skataric, G.; Dudic, B. The Influence of the Application Technique and Amount of Liquid Starter Fertilizer on Corn Yield. Agriculture 202010, 347. https://doi.org/10.3390/agriculture10080347; Indeks: SCI, Q2, impact faktor 2.925 (2020).

14 - Nouraein, M., Skataric, G., Spalevic, V., Dudic, B Gregus, M. (2019): Tillage intensity and fertilization effects on sunflower yield, achene quality and soil physicochemical properties under semi-arid conditions. Applied Science, 2019, 9(24), 5482; https://doi.org/10.3390/app9245482; Indeks: SCI, Q1, impact faktor 2.679 (2019).

13 - Chalise, D.; Kumar, L.; Spalevic, V.; Skataric, G. (2019). Estimation of Sediment Yield and Maximum Outflow Using the IntErO Model in the Sarada River Basin of Nepal. Water, 11, 952. https://doi.org/10.3390/w11050952; Indeks: SCI, Q1, impact faktor 3.103.

12- Palevic, M., Spalevic, V., Skataric, G., Milisavljevic, B., Spalevic, Z., Rapajic, B. (2019): Environmental responsibility of member states of the European Union. Journal of Environmental Protection and Ecology 20 (2): 886–895; Indeks: SCI, Q3, impact faktor 0.692.

11 - Nikolic, G., Spalevic, V., Curovic, M., Khaledi Darvishan, A., Skataric, G., Pajic, M., Kavian, A., Tanaskovik, V. (2019): Variability of Soil Erosion Intensity Due to Vegetation Cover Changes: Case Study of Orahovacka Rijeka, Montenegro. Not Bot Horti Agrobo, 47 (1) : 237-248. DOI:47.15835/nbha47111310. Indeks: SCI, Q3, impact faktor 1.444.

10 - Skataric, G., Vlahovic, B., Uzar, D., Spalevic, V. and Novicevic, R. (2021): The influence of green marketing on consumer environmental awareness. Agriculture and Forestry, 67 (2): 21-36. Indeks: SCOPUS, Q3.

9 - Dudic, B., Dudic, Z., Pejanovic, R., Skataric, G., Saxunová D., Perácek T. (2020): The rural policy of Slovakia after joining the EU. Agriculture and Forestry, 66 (3): 33-51. Indeks: SCOPUS, Q3.

8 - Simunic, I., Vukelic-Sutoska, M., Spalevic, V., Skataric, G., Tanaskovik, V., Markoski, M. (2020): Ameliorative measures aimed at prevention/mitigation consequences of climate change in agriculture in Croatia. Agriculture and Forestry, 66 (2): 99-107. . Indeks: SCOPUS, Q3.

7 - Nacka, M., Simonovska, A., Skataric, G., Dudic, B. (2019): Opportunities to profit under competitive market conditions. Agriculture and Forestry, 65 (4): 161-174. DOI:10.17707/AgricultForest.65.4.14. . Indeks: SCOPUS, Q3.

6 - Khaledi Darvishan, A., Mohammadi, M., Skataric, G., Popovic, S., Behzadfar, M., Rodolfo Ribeiro Sakuno, N., Luiz Mincato, R., Spalevic, V. (2019): Assessment of soil erosion, sediment yield and maximum outflow, using IntErO model (Case study: S8-IntA Shirindarreh Watershed, Iran). Agriculture and Forestry, 65 (4), 203-210. . Indeks: SCOPUS, Q3.

5 - Parsipour, H., Popovic, S., Behzadfar, M., Skataric, G., Spalevic, V. (2019): Cities expansion and land use changes of agricultural and garden lands in peri-urban villages (case study: Bojnurd). Agriculture and Forestry, 65(3): 173-187. . Indeks: SCOPUS, Q3.

4 - Khaledi Darvishan, A., Mohammadi, M., Skataric, G., Popovic, S., Behzadfar, M., Rodolfo Ribeiro Sakuno, N., Luiz Mincato, R., Spalevic, V. (2019):  Assessment of Soil erosion, Sediment yield and Maximum outflow, using IntErO model (Case Study: S8-intA Shirindarreh Watershed, Iran). Agriculture and Forestry, 65 (4): 203-211. . Indeks: SCOPUS, Q3.

3 - Nacka, M., Simonovska,A., Skataric, G., Dudic, B. (2019): Opportunities to profit under competitive market conditions. Agriculture and Forestry 65 (4), 161-174. . Indeks: SCOPUS, Q3.

2 - El Mouatassime, S., Boukdir, A., Karaoui, I., Skataric, G., Nacka, M., Khaledi Darvishan, A., Sestras, P., Spalevic, V. (2019): Modelling of soil erosion processes and runoff for sustainable watershed management: Case study Oued el Abid Watershed, Morocco. Agriculture and Forestry 65 (4), 241-250 . Indeks: SCOPUS, Q3.

1 - Nikolic, G.; Spalevic, V.; Susic, Z.; Batilovic, M.; Skataric, G.; Bozovic, R.; Djurovic, R.; Vuckovic, D. (2018). The Development of Cartographical Studies and Praxis in Montenegro. Preprints 2018, 2018060414 (doi: 10.20944/preprints201806.0414.v1).

 

Radovi u medjunarodnim casopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu medjunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku
Papers in international journals that are not in the database but have a regular international distribution and summary in a English language

1. Sedlak, O., Pejanovic, R., CIRIC, Z., Eremic-DJodjic, J., Skataric, G., Bošnjak, I. (2018): Planning the sowing structure applying optimization models. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Agriculture & Forestry, Vol. 64 Issue 4: 173-182, 2018, Podgorica. DOI: 10.17707/AgricultForest.64.4.19

2. Vlahovic, B., Skataric, G., Velickovic, S. (2017): Wine market in CEFTA Countries, Agroekonomika, 46  (74): 1-10, Novi Sad, Serbia.

3. Spalevic, V., Radanovic, D., Skataric, G., Billi, P., Barovic, G., Curovic, M., Sestras, P., Khaledi Darvishan, A. (2017): Ecological-economic (eco-eco) modelling in the mountainous river basins: Impact of land cover changes on soil erosion. Agriculture and Forestry, 63 (4): 9-25. DOI:10.17707/AgricultForest.63.4.01 (Key note paper, presented at the 8th International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017", Jahorina, 5-8 October 2017, Bosnia and Herzegovina)


Radovi na medjunarodnim konferencijama
Papers at international conferences

1.  Grozdanic, G., Nikolic, G., Barovic, G., Milanovic, M., Skataric, G. (2018): Monitoring and Analysis of the Geodiversity and Biodiversity Status of the Skadar Lake. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Book of Proceedings, 194-202.

2.  Lukovac, K., Guiçardi, A., Nikolic, G., Sakuno, N., Skataric, G., Chalise, D., Silva, M., Mincato, L. (2018): Quantification of intensity of soil erosion in the Komaracka River, Polimlje, Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Book of Proceedings, 279-289.

3.  Gruban, V., Barovic, G., Sestras, P., Dan, C., Curovic, M., Skataric, G., Mohammadi, M., Khaledi Darvishan, A. (2019): Geographical factors as determinants of soil erosion intensity: Case study Bijeli Potok, Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Book of Proceedings, 290-300.

4.  Dudic, B., Dudic, Z., Skataric, G. (2019): Electricity market in Slovakia and other central European countries. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Book of Proceedings, 301-306.

5.  Eremic-DJodjic, J., Laban, B., Bosnjak, I., Ciric, Z., Skataric, G., Sedlak, O. (2019): An Audit of the Financing Models for Agricultural Households in Local Governments in Serbia. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Book of Proceedings, 307-316.

6.  Sedlak, O., Pejanovic, R., Skataric, G., Stojanovic, S., Ciric, Z. (2019): Foreign Investments and the Serbian Economy in the Future. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Book of Proceedings, 317-328.

7.  Premovic, J., Pejanovic, R., Skataric, G. (2019): Tourism and Rural development. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Book of Proceedings, 329-336.

8.  Skataric, G., Dragovic, S. (2019): Application and Economic aspects of solar energy in irrigation of agricultural crops. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, Book of Proceedings, 337-344.

9.  Cabarkapa, M., Spalevic, V., Sestras, P., Nouraein, M., Chalise, D., Skataric, G., Silva Tavares, A., Luiz Mincato, R. (2019): Factors as determinants of soil erosion geographical intensity: Application of the river basin model at the Velicka Rijeka, Polimlje, Montenegro. Proceedings, XXIII International Eco-Conference® 2019, 25th–27th September 2019, Novi Sad, Serbia, str. 83-94.

10.  Spalevic, V., Barovic, G., Vujacic, D., Ferreira Guiçardi, A., Luiz Mincato, R., Billi, P., Sestras, P., Skataric, G. (2017): The assessment of the soil erosion and runoff in the Sekularska Rijeka river basin, Northeast Montenegro. 2nd International and 14th National Congress of Soil Science Society of Serbia “Solutions and Projections for Sustainable Soil Management”. Novi Sad, Serbia, 286-291

11.  Skataric, G., Pejanovic, R., Spalevic, V., Vlahovic, B., Sedlak, O., Premovic, J., Djokovic, F., Sarovic, R. (2018): Agricultural policies and rural development of Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 123. Podgorica, Montenegro.

12.  Vlahovic, B., Uzar, D., Skataric, G. (2018): Comparative analysis of the organic food market in the Republic of Serbia and Neighbouring Countries. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 139. Podgorica, Montenegro.

13.  Premovic, J., Pejanovic, R., Skataric, G. (2018): Tourism and Rural Development. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 140. Podgorica, Montenegro.

14.  Popovic, S. Spalevic, V., Skataric, G., Kosanovic, S. (2018): Land degradation caused by illegal construction in the Bjelopavlici Plain: Case study of the narrow belt along the motorway Podgorica – Danilovgrad, Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 153. Podgorica, Montenegro.

15.  Popovic, S. Spalevic, V., Skataric, G., Fikfak, A. (2018): Research and implementation of good agricultural practices for traditional agricultural production in Orja Luka, Danilovgrad, Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 154. Podgorica, Montenegro.

16.  Lukovac, K., Guiçardi, A., Nikolic, G., Sakuno, N., Skataric, G., Chalise, D., Silva, M., Mincato, L. (2018): Quantification of intensity of soil erosion in the Komaracka River, Polimlje, Montenegro. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 163. Podgorica, Montenegro.

17.  Sedlak, O., Pejanovic, R., Ciric, Z., Eremic-DJodjic, J., Skataric, G. (2018): Planning the sowing structure applying optimization models. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 204. Podgorica, Montenegro.

18.  Dragovic, S., Spalevic, V., Skataric, G. (2018): Application of solar energy in irrigation of agricultural crops. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 212. Podgorica, Montenegro.

19.  Stojanovski, V., Nedanovska, V., Skataric, G., Stojanovska, M. (2018): Value chain types for Non-Timber Forest Products in Macedonia. Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 231. Podgorica, Montenegro.

20.  Sosic, A., Vujacic, D., Spalevic, V., Zaric, N., Jovanovic, M., Chalise, D., Skataric, G., Kalonde, P. (2018): Application of new WIntErO model for calculation of soil erosion intensity: Case study of the Ljesnica River Basin, Montenegro. XXII International Eco Conference 2018. X Eco Conference Safe Food. Novi Sad, Serbia, 26-28 September 2018 (Best paper presentation award).

21. Goran Skataric, Velibor Spalevic, Branislav Dudic, Shuraik Kader, Milica Filipovic (2022). Contribution to the Eco-Eco modelling in the mountainous watersheds of SEE: Case study Polimlje, Montenegro. The Eighth International Scientific Conference of Tourism "Current problem and development perspective" Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 2022.

22.  Svetimir Dragovic, Peter Narcisovic, Goran Skataric, Milica Filipovic, Velibor Spalevic (2022). Contribution to the knowledge of the impact of climate changes on irrigation water requirements in the Balkans. Conference: 4th International Symposium for Agriculture and FoodAt: Ohrid, North Macedonia, 2022.

23.  Darko Stijepovic, Radovan Pejanovic, Velibor Spalevic, Goran Skataric, Dejan Zejak (2022). Development of rural tourism in Zabljak (Montenegro) as a precondition of faster rural development. Conference: 4th International Symposium for Agriculture and FoodAt: Ohrid, North Macedonia, 2022.

24.  Velibor Spalevic, Goran Skataric (2022). Soil as a resource and a chance for agricultural revitalization in the hilly and mountainous areas of Montenegro. Conference: XXIX scientific conference Technology, culture and development with the Context of meeting: Western Balkans on the way to the European Union: Tivat, Montenegro, 2022.

25. Spalevic, V., Skataric, G., Dudic, B. (2023): Promoting green and sustainable practices in Montenegro's tourism industry: Policy measures for sustainable growth with the idea of addressing the risk of climate change. International scientific meeting CESGED 2023: Challenges of modern economy and society through the prism of green economy and sustainable development Novi Sad, 27-30 April 2023. Book of Proceedings, p 454-463. ISBN 978-86-81506-23-3.Radovi na konferencijama kategorisanim kao nacionalne
Papers at conferences categorized as national

1.  Spalevic, V., Sosic, A., Vujacic, D., Behzadfar, M., Zaric, N., Jovanovic, M., Skataric, G., Hazbavi, Z. (2018): An integrated assessment of soil erosion intensity by using a new WIntErO model: Case studies of the Bistrica River Basin, Montenegro and the S2-2 Watershed, Shirindareh Watershed, Iran. Savetovanje Nove metodologije i poslovni izazovi u melioracijama povodom jubileja – 70 godina katedre za Melioracije zemljista. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija.

dr Goran Škatarić