Predavači

Docent
Doc. dr Mojca Korošec

Ime in priimek: MOJCA KOROŠEC

 

Naslov:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Katedra za tehnologijo mesa in vrednotenje živil, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija

e-mail: mojca.korosec@bf.uni-lj.si

 

Izobrazba:

2012:     doktorica znanost s področja živilstva, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo. Naslov disertacije: Določitev fizikalnih in kemijskih parametrov za ugotavljanje pristnosti medu

 

Pozicija:

2021 – danes:     Izredni profesor (Prehrana), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta    

 

Pedagoško delo:

Na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Živilstvo in prehrana na Biotehniški fakulteti je sonosilka predmeta Senzorične metode. Je nosilka predmeta Senzorična analiza na univerzitetnem študijskem programu druge stopnje Živilstvo in programu druge stopnje Prehrana, kjer je tudi sonosilka predmeta Načrtovanje prehrane.

Na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Bioznanosti je sonosilka predmeta Povezava senzoričnih in instrumentalnih metod.

Mentorica študentom pri doktorskem študiju Bioznanosti (1), magistrskih delih bolonjskega študija (11), pri univerzitetnih diplomskih delih (3) in pri diplomskih delih bolonjskega študija 1. stopnje (13).

 

Raziskovalno delo:

 • Fizikalnokemijska in senzorična analiza živil;
 • Kontrola kakovosti živil;
 • Podatkovne baze o sestavi živil;
 • Načrtovanje prehrane;
 • Karakterizacija medu in drugih čebeljih pridelkov;
 • Različni vidiki pristnosti medu.

Članica programske skupine Prehrana in javno zdravje (P3-0395) in projektov COSME EntreCompFood, FeedtheMind in Posodobitev OPKP. Vodila je bilateralni raziskovalni projekt s Srbijo BI-RS/16-17-007 in je sodelovala pri naslednjih raziskovalnih projektih: V4-1408 Vrednotenje parametrov kakovosti in varnosti vrtnin iz različnih sistemov pridelave v Sloveniji in iz tujine za oblikovanje nacionalne sheme kakovosti zelenjave, V4-1047 Slovenske prehranske tabele – živila rastlinskega izvora, V4-0116 Slovenske prehranske tabele – meso in mesni izdelki, V4-0468 Prehranske tablice in baza podatkov o sestavi hrane in pijač, V4-0516 Kakovost in pristnost medu na slovenskem tržišču, V4-0479 Sistem za monitoring okolja s čebelami – SiMOČ.

Sodelovanje v strokovnih združenjih: 

 • Slovensko prehransko društvo,
 • Strokovno združenje nutricionistov in dietetikov Slovenije
 • Delovna skupina za pripravo prehranskih profilov za Slovenijo (Ministrstvo za zdravje).
 • Delovna skupina za razvoj regionalne baze podatkov o sestavi živil Zahodnega Balkana CAPNUTRA
 • Kontaktna oseba za slovensko bazo podatkov o sestavi živil.
 • Mednarodna komisija za med (International Honey Commission - IHC): delovne skupine za senzorično ocenjevanje medu
 • Nacionalni in mednarodni paneli za senzorično analizo živil.

 

Recenzentka za znanstvene revije: Food Chemistry, European Food Research and Technology, International Journal of Food Science and Technology, Food and Chemical Toxicology, Journal of Food Sciences, Food Technology and Biotechnology, Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Acta Agriculturae Slovenica.

 

Bibliografski podatki:

Skupaj ima 337 bibliografskih enot, je avtorica in soavtorica 46-ih znanstvenih prispevkov (od tega 24 izvirnih znanstvenih člankov, 4 pregledni znanstveni članki, 4 objavljeni znanstveni prispevki na konferenci: vabljeno predavanje). Je soavtorica strokovnih monografij in univerzitetnega učbenika ter drugih učnih gradiv, urednica strokovne monografije. 

 

Relevantne objave:

 1. KUHAR, Aleš, KOROŠEC, Mojca, BOLHA, Anja, PRAVST, Igor, HRISTOV, Hristo. Is a Consumer Perception of Salt Modification a Sensory or a Behavioural Phenomenon? Insights from a Bread Study. Foods, 2020, vol. 9, 1172, doi:10.3390/foods9091172.
 2. GURINOVIĆ, Mirjana, MILEŠEVIĆ, Jelena, NOVAKOVIĆ, Romana, KADVAN, Agnes, DJEKIĆ-IVANKOVIĆ, Marija, ŠATALIĆ, Zvonimir, KOROŠEC, Mojca, SPIROSKI, Igor, RANIĆ, Maria, DUPOUY, Eleonora, OSHAUG, Arne, FINGLAS, Paul M., GLIBETIĆ, Maria. Improving nutrition surveillance and public health research in Central and Eastern Europe/Balkan Countries using the Balkan food platform and dietary tools. Food chemistry, ISSN 0308-8146, 2016, vol. 193, 173-180, doi: 10.1016/j.foodchem.2015.03.103.
 3. KOROŠEC, Mojca, GOLOB, Terezija, BERTONCELJ, Jasna, STIBILJ, Vekoslava, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. The Slovenian food composition database. Food chemistry, ISSN 0308-8146, 2013, vol. 140, 495-499, doi: 10.1016/j.foodchem.2013.01.005.
 4. POGRAJC, Larisa, STIBILJ, Vekoslava, ŠČANČAR, Janez, KOROŠEC, Mojca. Determination of macronutrients and some essential elements in the slovene military diet. Food chemistry, ISSN 0308-8146, 2010, vol. 122, 1235-1240, doi: 10.1016/j.foodchem.2010.03.031
 5. KOROŠEC, Mojca, BERTONCELJ, Jasna. National dietary guidelines and nutritional quality of meals in kindergartens. In: ŠOBAJIĆ, Sladjana (ed.). Book of abstracts, 13th Congress of Nutrition "Food and Nutrition - A Roadmap to Better Health", Belgrade, 26th-28th October 2016. Beograd: Društvo za ishranu Srbije, 2016, p. 153.
dr Mojca Korošec
Objavljeni radovi