Predmeti

FPTBHE9SA
Senzorna analiza

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Smjer: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda animalnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta: Savladati osnovne principe senzornog ispitivanja hrane.

Ciljevi izučavanja predmeta:  Proširivanje i unapređenje stečenih znanja iz oblasti izvođenja senzorne analize hrane i primjene različitih metoda za senzornu analizu hrane u laboratoriji za ispitivanje namirnica.

Angažovani predavači: