Predavači

Asistent
mr Amil Orahovac

Amil Orahovac završio je osnovne i magistarske studije na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju bezbjednost hrane i ekologiju, Univerziteta Donja Gorica, te stekao zvanje magistra sanitarnog inženjeringa. Orahovac je trenutno student doktorskih studija na Tehničkom univerzitetu u Beču (Technischen Universität Wien - TU Wien), smjer prirodne nauke.

Orahovac je u punom radnom vremenu angažovan na projektu Centar izvrsnosti (FoodHub) kao mladi istraživač, posebno zainteresovan za oblasti bezbjednost hrane, javno zdravlje i bioinformatika. 

Kao saradnik na Univerzitetu Donja Gorica, odnosno Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, angažovan je na predmetima koji izučavaju oblasti kvaliteta i bezbjednosti hrane.

Orahovac je kao istraživač uključen u mnogim naučno-istraživačkim i inovacionim projektima koji se sprovode na Univerzitetu Donja Gorica.

Takođe je i Nacionalna kontakt osoba za Horizont Evropa, Klaster 6. Na nacionalnom nivou,  član je i radnih grupa koje se bave implementacijom Strategije pametne specijalizacije u Crnoj Gori, odnosno inovacijama. 

mr Amil Orahovac