Predmeti

FPTBHE5NKH
Nutritivne karakteristike hrane

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Ideja izučavanja predmeta: Razumijevanje nutritivnih karakteristika hrane i pića, te njihovog uticaja na ljudsku populaciju.

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je ovladavanje saznanjima o značaju hrane i pića i njihovim nutritivnim vrijednostima. Studenti će, tokom kursa izučiti osnovne komponente za svaku pojedinu grupu proizvoda koje su nosioci nutritivnih vrijednosti. Prehrambeni proizvodi će obuhvatiti kako animalne tako i proizvode biljnog porijekla. Takođe, studenti će se tokom kursa upoznati i sa osnovnim procesima u preradi pri kojima se dešavaju promjene vrijednih komponenti. Osim toga, dobiće se i osnovna saznanja o upotrebi aditiva i pomoćnih materijala i njihovom utjecaju na zdravlje konzumenata. Konačno, studenti će se upoznati sa osnovnim procesima konzervisanja i njihovom utjecaju na nutritivna svojstva prehrambenih proizvoda.

 

 

Angažovani predavači: