Predavači

Saradnik iz prakse
Jelena Rešetar

Jelena Rešetar, specijalista sanitarne hemije

Savjetnik direktora Laboratorije za oblast sanitarne hemije

 

Lične informacije:

Rođena 1982, u Užicama, Republika Srbija.

Udata, dvoje djece.

 

Radno iskustvo

2007 – 2017 Instrumentalni analitičar u Jedinici za HPLC/LCMS/LCMSMS gdje obavlja i organizuje poslove instrumentalne dijagnostike vezano za fizičko hemijske I toksikološke analize hrane I hrane za životinje u JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore.

2017 – 2021 Samostalni stručni saradnik u Jedinici za analitiku u tečnoj hromatografiji gdje obavlja i organizuje poslove instrumentalne dijagnostike vezano za analize hrane I hrane za životinje sa aspekta njihovog kvaliteta I bezbjednosti u DOO Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica.

 

2022- Savjetnik direktora Laboratorije za oblast sanitarne hemije u DOO Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica.

2018 Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, saradnik u nastavi na predmetu Metodologija uzorkovanja u sanitarno-higijenskom nazoru

 

Obrazovanje

U Podgorici završila Osnovnu (Radojica Perović) I srednju (Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar) školu. Hemijsku tehnologiju završila na Metalurško-tehnološkom Fakultetu, Univerzitet u Podgorici. Završila zdravstvene specijalističke studije iz sanitarne hemije na katedri za bromatologiju Farmaceutskog Fakulteta, Univerzitet u Beogradu.

Član je Tehničkog komiteta TK003-Prehrambeni proizvodi Instituta za standarditaciju Crne Gore.

Govori engleski jezik.

Kontakt

Telefon: +382 20 658 090

Faks: +382 20 658 092

 

Jelena Rešetar