Predavači

Docent
Doc. dr Marija Vugdelić

Dr. Marija Vugdelić


CURRICULUM VITAE

OBRAZOVNI PROFIL

Septembar 2002-Jun 2006 Univerzitet Istočne Anglije, Norič, Velika Britanija –
doktorske studije
Oblast istraživanja – populaciona i konzervaciona genetika, evolutivna biologija i ekologija. Naziv doktorske disertacije: [url=http://www.dolomedes.org.uk/biology/genetics.html]“Genetic relations within and among Dolomedes aquatic spiders[/url]”
Dobitnik Overseas Research Scholarship stipendije Univerziteta

Septembar 1997-Jun 2000 Univerzitet Istočne Anglije, Norič, Velika Britanija diplomske studije - ekologija
Diplomski rad: “Small-scale recolonisation processes of the intertidal soft sediment infauna”
Dobitnik diplome prve klase (First class)

1993-1997 Gimnazija “Slobodan Škerović”, Podgorica, prirodni smjer
Dobitnik “Luča” diplome

1985-1993 Osnovna škola “Savo Pejanović”, Podgorica
Dobitnik “Luča” diplome


RADNO ISKUSTVO

Oktobar 2011 – danas – Prodekan, Fakultet za bezbjednost hrane, prehrambenu tehnologiju i ekologiju, Univerzitet Donje Gorice, Crna Gora
- Organizovanje i izvođenje nastave iz predmeta iz oblasti biologije i zaštite životne sredine na redovnim i postdiplomskim studijama, mentorski rad sa studentima, organizacija rada fakulteta

Decembar 2006 – Novembar 2011 – Stručni saradnik za zaštitu biodiverziteta i Šef službe zaštite, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore, NP Skadarsko jezero
- Izrada i sprovođenje menadžment planova
- Implementacija i monitoring aktivnosti za zaštitu biodiverziteta
- Upravljanje radom Službe zaštite (25 nadzornika)
- Dizajniranje i sprovođenje promotivnih i edukativnih aktivnosti u nacionalnim parkovima (radionice, seminari, manifestacije)
- Dizajn i izrada promotivnih materijala (brošure, internet prezentacija parkova). Član uređivačkog kolegijuma časopisa “Nacionalni parkovi”
- Učešće u međunarodnim projektima vezanim za nacionalne parkove

Avgust 2006 – Novembar 2006 – Koordinator za međunarodnu saradnju, Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja, Crna Gora
- Monitoring i koordinacija projekata sa međunarodnim organizacijama
- Monitoring sprovođenja međunarodnih konvencija iz oblasti životne sredine
- Ucešće u izradi Drugog izvještaja o stanju životne sredine Crne Gore

Oktobar 2002 – Maj 2006 Asistent u nastavi, Univerzitet Istočne Anglije, Norič, Velika Britanija
- Izvođenje praktičnih vježbi iz bioloških disciplina
- Pripremanje i izvođenje studentskih seminara iz ekologije i evolucije
- Ocjenjivanje rada studenata

Mart 2001 – Septembar 2002 – Menadžer projektne kancelarije, Regionalni centar za životnu sredinu Centralne i Istočne Evrope (REC), kancelarija za Crnu Goru
- Menadžment projekta (dizajn aktivnosti, implementacija, monitoring) koji se odnosio na prekograničnu saradnju zemalja Jugoistočne Evrope u zaštiti prirode
- Uspostavljanje mreža stejkholdera i njihovih aktivnosti na nacionalnom i regionalnom nivou
- Organizovanje sastanaka, okruglih stolova, radionica, manifestacija na nacionalnom i regionalnom nivou
- Promocija regiona i njegove prirode – izrada različitih materijala, biltena, uspostavljanje manifestacije Dan Skadarskog jezera
- Projekat je prvi put uveo ideju integralnog menadžmenta i prekogranične saradnje u kontekstu zaštite prirode i njegov uspjeh je privukao mnoge nove donatore i projekte

Avgust 2000 – Jul 2001 – Administrativni asistent, Norveška narodna pomoć (NPA), kancelarija za Crnu Goru
- Implementacija aktivnosti za pomoć izbjeglicama i socijalno-ugrozenom stanovništvu
- Administrativni poslovi i računovodstvo


KONSULTANTSKI ANGAZMANI

2016- GiZ, Crna Gora - Predavac na Regionalnoj ljetnjoj skoli o biodiverzitetu, Ohrid

2013 – 2014 - CEED, Kancelarija za odrzivi razvoj, Crna Gora - Ekspert za oblast zivotne sredine u okviru izrade Nacionalne strategije odrzivog razvoja za period 2014-2020

2013 – 2014 – UNDP, Crna Gora, Nacionalni ekspert za izradu Strategije biodiverziteta za period 2014-2020

2012 – Greenhome, Crna Gora – Izrada stručnih studija za Skadarsko jezero (prirodni potencijali, ekološki problemi, pregled dosadašnjih programa)

2012 – USAID, CEED, Crna Gora – Učešće u izradi Strateškog plana razvoja Opštine Plav 2012-2016, dio za životnu sredinu

2011 – EcoBiosfera, Meksiko – Podrška pokretanju volonterskog programa za zastitu El Triunfo rezervata prirode, kao i definisanje potencijala i pravaca razvoja održivog turizma u tampon zoni rezervata

2010 – UNESCO, Crna Gora – Pokretanje Public Use Planning (PUP) procesa u oblastima UNESCO svjetske baštine u Crnoj Gori

2009-2013 – UNDP, Crna Gora –Savjetnik za program jačanja sistema zaštićenih područja, UNDP, kancelarija za Crnu Goru

2008 – UNDP, Crna Gora – Učešće u pripremi Studije biodiverziteta, kao osnove za Nacionalnu strategiju biodiverziteta


STRUČNO USAVRŠAVANJE

- "[url=http://www.cnr.it/sitocnr/Englishversion/CNR/Activities/IntActivity/Diplomazia.html]DIPLOMAzia - Science for diplomacy[/url]" program - 6-tomjesecni trening i praksa na Istituto de Bioscienze and Bioresorse, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Bari, Italija, 2014.
- Planiranje korištenja (Public Use Planning) u lokalitetima UNESCO Svjetske baštine, UNESCO, Crna Gora 2010.
- Interpretacija prirodnih i kulturnih vrijednosti Skadarskog jezera, GTZ, Crna Gora 2008.
- Menadžment vlažnim staništima za zemlje Jugoistočne Evrope, JICA, Obihiro, Japan 2008.
- Vođenje tura i ekološka edukacija u nacionalnim parkovima, Austrijsko-crnogorsko partnerstvo, Crna Gora 2007.
- Izrada menadžment planova za Ramsar staništa, Federalna agencija za zaštitu prirode, Ostrvo Vilm, Njemačka 2007.


OSTALE AKTIVNOSTI I INTERESOVANJA

- Planinarski vodič – koautor i koordinator programa Montenegro Phototrekking – organizovanje i vođenje planinarski tura, ekološka edukacija i promocija crnogorske prirode
- Fotografija – fotografisanje za potrebe nacionalnih parkova, saradnja sa izdavačkim kućama i magazinima; sekretar PhotoCG kluba (organizovanje i aktivno ucešće u izložbama i foto-radionicama)
- Neformalna edukacija – organizovanje radionica i predavanja iz oblasti ekologije, zaštite životne sredine, boravka u prirodi, ekološke etike (4 godine u izviđačkoj organizaciji, 2 godine pri Crvenom krstu, 4 godine u Centru za posjetioce nacionalnih parkova Crne Gore) kao i engleskog jezika (3 godine u privatnoj školi za djecu)
- Kreativni rad - proizvodnja i prodaja unikatnog nakita i dekorativnih objekata
- Muzika – plesanje tanga, sviranje klavira i usne harmonike
- Prezenter na [url=https://www.youtube.com/watch?v=fJWoSKQjGpc]TEDx Podgorica[/url] dogadjaju 2012 godine


PUBLIKACIJE

1. Pulevic V., Vugdelic M. (2001) – Yew (Taxus baccata[/i]) in flora and toponymy of Montenegro; Razprave SAZU, XLII-2, Ljubljana

2. Vugdelic M., Goodacre S., Smith H., and Hewitt G. (2004) – [url=http://www.european-arachnology.org/proceedings/21th/343_348_Vugdelic.pdf]Preliminary analysis of the genetic structure in the fen raft spider [i]Dolomedes plantarius
(Araneae: Pisauridae)[/url]; Arthropoda Selecta, Special issue number 1, Proceedings of the 21st European Colloquium of Arachnology, edited by Logunov D.V. and Penney D., pp.343-348

3. Vugdelic M. (2004) – U potrazi za endemima, Crnogorske planine, drugo dopunjeno izdanje, Pulevic V., Vincek D., Buskovic V., 381-387

4. Vugdelic M. (2012) - [url=http://www.udg.edu.me/post/files/download/1371470577_5849.pdf]From biodiversity to economy[/url] - there is only one oikos, Entrepreneurial Economy, Vol. XVIII, pp.113-125

dr Marija Vugdelić