Predmeti

FPTBHE7UE
Urbana ekologija

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Smjer: Urbana poljoprivreda

-

Angažovani predavači: