Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Vesna Maraš

Curriculum Vitae

Ime i prezime: prof. dr Vesna Maraš
Dekan Fakulteta za Prehrambenu Tehnologiju, Bezbjednost Hrane i Ekologiju, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica

Adresa: Put Radomira Ivanovića 2, Podgorica, 81000
Tel. mob: +38220/658-035; +38269069123
E-mail: vesna.maras@udg.edu.me; vesnam@t-com.me; vesna.maras@plantaze.com

Obrazovanje

Godina: 2000
Doktorska teza Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Oblast istraživanja: Biotehnologija – Vinogradarstvo - Ampelologija
Disertacija pod naslovom: „Ampelografske karakteristike varijeteta sorte vinove loze kratošija u Crnoj Gori”

Godina: 1995
Magistarska teza Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Oblast istraživanja: Vinogradarstvo - Ampelologija
Magistarska teza pod nazivom: “Uticaj klimatsko-edafskih uslova Lješkopolja na ispoljavanje agrobioloških svojstava novih sorti vinove loze PIT 11, PIT 13 i PIT 18“

Godina: 1990
Fakultetska diploma Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Odsjek za voćarstvo i vinogradarstvo
Diplomski rad pod nazivom “Komparativna proučavanja visokokvalitenog i kvalitetnog vina krstač”.

Radno iskustvo

Maj 2012 - do danas Dekan Fakulteta za Prehrambenu Tehnologiju, Bezbjednost Hrane i Ekologiju, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica

Oktobar 2004 - do danas Direktor Sektora za razvoj, kompanija „13. jul Plantaže” a.d

Maj 1992 – Oktobar 2004 Istraživač u Biotehničkom istitututu, Podgorica; Oblast vinogradarstva i vinarstva

Jul 1991 – Maj 1992 Pripravnik u kompaniji „13. jul Plantaže“ a.d.

Istraživačko iskustvo

2011 - 2014 Rukovodilac nacionalnog projekta: „Ekofiziološki i molekularni aspekti sinteze i polimerizacije flavanola u grozđu sorti Vranac i Cabernet sauvignon i njihov uticaj na kvalitet vina” („Ecological and molecular aspects of the synthesis and polimerisation of flavanols in the grapes of the vranac and cabernet sauvignon sorts and their impact on the quality of wine“) http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/Actions/FA1003[/url]

2007-2010 Rukovodilac međunarodnog istraživačkog projekta za Crnu Goru „Identifikacija, karakterizacija i očuvanje starih i autohtonih sorti vinove loze u Istočno-evropskim zemljama” -SEED.net („Identification, characterization and conservation of old and autochthonous vine varieties in Eastern European countries”)[url= http://www.seednet.nu/ http://www.epgrc2011.nl/docs/7-1630-Sustar.pdf] http://www.seednet.nu/ http://www.epgrc2011.nl/docs/7-1630-Sustar.pdf


2008-2010 Rukovodilac nacionalnog projekta „Uticaj različitih metoda vinifikacije na polifenolni sastav i kvalitet crvenog vina Vranac“ („Impact of different vinification methods on the composition of polyphenols and quality of red wine vranac“)
Više od 65 objavljenih naučnih radova i učešće u brojnim međunarodnim naučnim i istraživačkim konferencijama.

Izbor u naučna zvanja

-Redovni profesor na Fakultetu za Prehrambenu Tehnologiju, Bezbjednost Hrane i Ekologiju, Univerzitet Donja Gorica, 2014.
-Zvanje naučnog savjetnika na Univerzitetu Crne Gore, april 2013.
-Zvanje višeg naučnog saradnika za oblast vinogradarstvo, novembar 2006.
-Zvanje naučnog saradnika na Biotehničkom institutu Univerziteta Crne Gore za oblast vinogradarstvo, jul 2001.
-Zvanje višeg istraživača u Zavodu za vinogradarstvo i voćarstvo Biotehničkog Instituta, jul 1996.

Priznanja i nagrade

-Nagrada za Najuspješniju ženu u nauci u Crnoj Gori za 2012. godinu od strane Ministarstva nauke.
-Nagrada za Pronalazača-inovatora za najuspješniji patent ili inovativno rješenje za 2014.godinu od strane Ministarstva nauke.

Članstvo u stručnim organizacijama

-Član Savjeta za naučno-istraživačku djelatnost u oblasti poljoprivrednih nauka (Vlada Crne Gore 2011.);
-Redovni član Akademije inžinjerskih nauka Crne Gore;
-Crnogorski stručni predstavnik-posmatrač u Programskom odboru za Sedmi okvirni program EU za istraživanja i tehnološki razvoj (FP7), oblast hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija (Ministarstvo nauke Crne Gore);
-Član Upravnog odbora Nacionalnog udruženja vinograda i vinara Crne Gore 2011;
-Ovlašćeni degustator vina (Biotehnički fakultet Ljubljana – Slovenija) na listi degustatora vina Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore);
-Predstavnik Crne Gore u Međunarodnom uredu za vinovu lozu i vino (OIV- International Organisation of Vine and Wine);
-Član Komisije za izradu Nacrta Zakona i Pravilnika o vinu, alkoholnim pićima, sadnom materijalu;
-Član Komisije za registraciju proizvođača grožđa i vina.
-Član Komisije za registraciju sorti vinove loze u Jugoslaviji

Profesionalno usavršavanje

2008 Tromjesečni kurs za usavršavanje u Tehničkim i Upravljačkim funkcijama u preduzećima. Profesionalnu obuka (5 sedmica) u VCR Rauscedo-Pordenone (rad na klonskoj selekciji, utvrđivanje protokola za mikrovinifikaciju, proizvodnja loznog sadnog materijala) i Toskani (Conzorcio Chianti Classico) i ISVEA-Istituto per lo sviluppo Viticolo Enologico ed Agroindustriale.
2004 Jednomjesečni kurs integralno/organske proizvodnje u vinogradarstvu. (Integrated/organic production in viticulture – International Centre for Advanced, Mediterranean Agronomic studies), Italija
2003 Dvomjesečni kurs moderne biotehnologije na Južno Kineskom Poljoprivrednom fakultetu (TCDC Cours of modern biotechnology – South Chinese Faculty of Agriculture).
2000 Tromjesečno naučno usavršavanje – Italija (Instituto sperimentale per la viticultura. Sezione di Ampelografia e Miglioramento Genetico-Susegana, Conegliano)
1998 Usavrsavanje –Bugarska (Experimental station of viticulture – Septemvri, Institut of viticulture and enology – Pleven and Agriculturulal institut – Plovdiv)

Jezici: crnogorski – matični jezik, italijanski – tečan; engleski – radno znanje

Publikacije


1. Pejović, Lj., Maraš, Vesna (1994): Rezultati proučavanja nekih klonova Rajnskog rizlinga u okolini Podgorice, Poljoprivreda i šumarstvo, Vol.40,(1-4), 3-8. http://www.agricultforest.ac.me/paper.php?journal_id=133&id=214

2. Pejović, Lj., Maraš, Vesna (1995): Rezultati proučavanja nekih introdukovanih besjemenih sorata vinove loze u okolini Podgorice, X savjetovanje vinogradara i vinara Srbije. Zbornik radova "Poljoprivreda",br.375-378 71-77. Kruševac.

3. Maraš Vesna (1995): Agrobiološka i privredno tehnološka svojstva nove stone sorte PIT11 u uslovima podgoričkog vinogorja. X savjetovanje vinogradara i vinara Srbije. Zbornik radova "Poljoprivreda", Kruševac

4. Pejović, Lj., Ulićević, M., Mijović, S., Maraš, Vesna (1995): Nove besjemene sorte stvorene u Poljoprivrednom institutu - Podgorica, X savjetovanje vinogradara i vinara Srbije. Zbornik radova "Poljoprivreda", 41-47. Kruševac

5. Pejović, Lj., Ulićević, M., Mijović, S., Maraš, Vesna (1995): Morfološke, agrobiološke i privredno-tehnološke osobine novih stonih sorti vinove loze PIT 13, PIT 18, PIT 19 i PIT 20. Poljoprivreda i šumarstvo, Vol.41,(1-4), 17-24. Podgorica. http://www.agricultforest.ac.me/paper.php?journal_id=134&id=187

6. Pejović, Lj., Maraš Vesna (1996):Grape yield and quality grapes of some introduced seedless vine cultivars on bilateral cordon in the area of Podgorica- Montenegro. IX Meeting of Europen group Stydying Vine Training Systems - GESCO 9, Budimpešta. Zbornik radova. Str. 123-129.

7. Pejović, Lj., Maraš Vesna, Mijović, S. (1996): Komparativna proučavanja sorti Kaberne sovinjon, Kaberne frank i Vranac u ekološkim uslovima Podgorice. Intenzifikacija proizvodnje grožđa i vina sorti Kaberne sovinjon, Kaberne frank i Merlo. XI Savjetovanje vinogradara i vinara Srbije. Zbornik radova "Poljoprivreda". br. 383-385., str. 63-67. Priština.

8. Pejović, Lj.,Maraš, Vesna, Mijović, S.(1996): Rezultati proučavanja rodnosti okaca nekih besjemenih sorata vinove loze. "Poljoprivreda i šumarstvo, vol. 42 (1-4) 19-27. Podgorica. http://www.agricultforest.ac.me/paper.php?journal_id=135&id=155

9. Pejović, Lj., Maraš, Vesna (1997): Proizvodnja stonog groždja u Crnoj Gori. XII Savjetovanje vinogradara i vinara Srbije, Zbornik radova "Poljoprivreda" br. 386-387, str. 41-49. Novi Sad.

10. Pejović, Lj., Ulićević M., Maraš Vesna, Mijović, S. (1997)[/b]: Prinos i kvalitet grožđa novih stonih sorti vinove loze PIT 18, PIT 19 i PIT 20. Poljoprivreda i šumarstvo vol (43). 29-36. Podgorica.
http://www.agricultforest.ac.me/paper.php?journal_id=138&id=133

13. Pejović, Lj., Maraš Vesna (1997): Značaj, mjesto i uloga domaćeg sortimenta u stvaranju novih sorti vinove loze u Poljoprivrednom institutu - Podgorica.Savremena poljoprivreda

14. Pejović, Lj., Maraš V (1998): Results of three-year studying of table vine varieties Muscat plevenski, Pleven i Palieri 5 grown on the stem with two sprouts in horizontal cordon in agroecological conditions of Podgorica.GESCO Groupe d”Etudes des Systemes de Conduite de la Vigne. 10 emes Journess. Changins - Suisse 26 - 28 mai.

15. Pejović,Lj., Maraš,V.(1998): Agrobiološka i privredno-tehnološka svojstva sorti palieri 5 i klotild prosperi u Podgoričkom vinogorju. Zbornik radova. I Makedonski simpozijum vinogradarstva i vinarstva sa međunarodnim učešćem. Skopje, 29.IX – 01.X.

16. Mijović S., Pejović Lj., Maraš Vesna, Pavlović Ksenija (1998): Pokazatelji prinosa i kvaliteta grožđa nekih hibridnih sejanaca vinove loze stvorenih u Biotehničkom institutu u Podgorici. XIII Savjetovanje vinogradara i vinara Srbije, Zbornik radova "Poljoprivreda" br. 388-389.

17. Maraš Vesna, Pejović Lj, Mijović S (1998): Agrobiološka i tehnološka svojstva stonih sorti vinove loze PIT 11 i PIT 13 u Podgoričkom vinogorju. XIII Savjetovanje vinogradara i vinara Srbije, Zbornik radova "Poljoprivreda" br. 388-389.

18. Pejović Lj, Maraš Vesna, Mijović S., Prenkić R (1998): Višegodičnji rezultati proučavanja nekih introdukovanih stonih sorti vinove loze u okolini Podgorice . XIII Savjetovanje vinogradara i vinara Srbije, Zbornik radova "Poljoprivreda" br. 388-389.

19. Pejović Lj, Maraš Vesna (1998):Trogodišnji rezultati proučavanja stonih sorti vinove loze muskata plevenskog, plevena i palieria 5 u agroekološkim uslovima Podgorice (Montenegro). Poljoprivreda i šumarstvo, Vol 44: 1-153, Podgorica.
http://www.agricultforest.ac.me/paper.php?journal_id=140&id=81

20. Pejović Lj, Mijović S, Maraš Vesna (1999): Osnovne karakteristike sorti vinove loze stvorene u Poljoprivrednom-Biotehničkom institutu. Poljoprivreda u Crnoj Gori i njeni rekorderi-Zadružni savez Crne Gore i Biotehnički institut. Podgorica.

21. Pejović Lj., Maraš Vesna, Mijović S., Rajković Đ., Drašković G., Hajduković Ana., Pajović R. (2001): Mjesto i uloga vinogradarsko-vinarske proizvodnje za potrebe turističke privrede Crne Gore. Poljoprivreda i turizam Crne Gore. Zbornik radova, str. 77-85. 23-25 maj.

22. Pejović Lj., Maraš Vesna (2001): Mjesto i uloga naučnih i vaspitno obrazovnih institucija u edukaciji seoskih domaćinstava za proizvodnju ekološke zdravstveno-bezbjedne hrane. Poljoprivreda i turizam Crne Gore. Zbornik radova, str.147-155. 23-25 maj.

23. Pejović Lj., Maraš Vesna (2001): Vinogradarsko-vinarska proizvodnja-značajan potencijal Crne Gore. Prirodni potencijali kopna, kopnenih voda i mora Crne Gore i njihova zaštita. Zbornik radova. Žabljak

24. Maraš Vesna, Pejović Lj (2001): Varijabilnost mase grozda i prinosa grožđa sorte kratošija u Crnoj Gori. II Makedonski simpozijum po lozarstvo i vinarstvo sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova. Skopje.

25. Pejović Lj., Maraš Vesna, Mijović S. (2002)]: Razaklija besjemena i Podgorička besjemena nove besjemene sorte vinove loze stvorene u Biotehničkom institutu-Podgorica. XIV Savjetovanje vinogradara i vinara Srbije, Zbornik naučnih i preglednih radova, str.32-38. "Poljoprivreda" Vršac.

26. Maraš Vesna, Pejović Lj., (2002): Rezultati rada na selekciji autohtone sorte kratosija. II Internacionalni workshop - Submediteransko voćarstvo i vinogradarstvo. Mostar. 10-12.decembar.

27. Maraš Vesna (2002): Nove sorte vinove loze stvorene u Biotehničkom institutu i mogućnosti njihovog gajenja u Hercegovini. Submediteransko voćarstvo i vinogradarstvo. Mostar. 10-12.decembar.

28. Maraš Vesna, Pejović Lj., Pajovic Radmila (2003): Karakteristike grozda u varijeteta sorte vinove loze kratošija. Agroznanje - Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane. (10-14.III) – Teslić, Republika Srpska.

29. P. Cindrić, Nada Korać, D. Žunić, Lj. Pejović, Vesna Maraš, S. Matijašević (2003): Genetički resursi vinove loze Srbije i Crne Gore. Jugoslovenska inžinjerska akademija. Bilten 1. Beograd.

30. Maraš Vesna, Milutinović M., Pejović, Lj. (2003):”Heritability of fertility of the kratosija vine biotipes”. Acta horticulture 603. Volumes 2, No of articles 111, (613-619). ISBN 9066059567; ISSN 0567-7572. Publication ISHS.
http://fins.uns.ac.rs/uploads/XVI%20International%20Symposium%20__Feed%20Technology__.pdf

31. Vesna MARAŠ, Tatjana Popović, Anita GAZIVODA, Jovana RAIČEVIĆ, Vesna KODŽULOVIĆ, Milena MUGOŠA, Sanja ŠUĆUR (2014)[/b]: An overview on origin and characterisation of Montenegrin grapevine varieties, Proceedings Final Cost action FA1003 - GRAPENET Conference, (Lisbon - Portugal) 7-9 October 2014. (paper accepted for printing in VITIS - Journal of Grapevine Research)

32. Bojan RADOVIĆ, Vele TEŠEVIĆ, Vesna KODŽULOVIĆ, Vesna MARAŠ (2014): Content of resveratrol forms in clone candidate and population of red wine Vranac, Proceedings Final Cost action FA1003 - GRAPENET Conference, (Lisbon - Portugal) 7-9 October 2014. (paper accepted for printing in VITIS - Journal of Grapevine Research)

33. V. Maraš, V. Kodžulović, J. Raičević, A. Gazivoda, M. Perišić (2014)[: Influence of Different Rootstock on Grape and Wine Quality of Montenegrin Autochthonous Grapevine Cultivar 'Vranac' First International Symposium on Grapevine Roots held on 16th and 17th of October, 2014 in Rauscedo, Italy. (paper accepted for printing Acta Horticolturae)

34. Sanja SUCUR, Vesna MARAS, Vesna KODZULOVIC, Jovana RAICEVIC, Milena MUGOSA, Danka DRAKIC, Tatjana KOSMERL (2014): THE IMPACT OF OENOLOGICAL MEANS ON TOTAL POLYPHENOLS AND ANTHOCYANINS CONTENT IN VRANAC AND CABERNET SAUVIGNON MONTENEGRIN RED WINES, Proceedings V International Agricultural Symposium "Agrosym 2014" Jahorina, 23 - 26 October 2014, Bosnia and Herzegovina.

dr Vesna Maraš