Predmeti

FPTBHE1EKONRAZ1
Ekonomija i razvoj

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Inžinjering u sistemu HoReCa - Sanitacija u HoReCa sektoru

Ideja i izučavanja predmeta:

Razumijevanje ekonomije kao specifičnog načina razmišljanja.

Ciljevi izučavanja predmeta:

Da student shvati osnovne principe ekonomije i tržišnih procesa.

Osnovna ideja predmeta Ekonomija i razvoj je da utiče na način razmišljanja studenta, na kontekst kako se shvataju ekonomski problemi definisani u okviru drugih ekonomskih disciplina npr. u Mikroekonomiji, Makroekonomiji. To je teorijski reflektor na ekonomske probleme. Isto tako, razvija se način razmišljanja koji se fokusira na to kako je i zašto baš u tom vremenu nastao određeni ekonomski problem i zašto je baš tako riješen.

Pretpostavke od kojih se polazi su da je znanje iskustveno i da je teorija najbolja praksa. Otuda je cilj predmeta da student u praksi prepoznaje teorijske principe. Drugim riječima predmet treba da studentu omogući da iz praktičnih problema izvlači teorijske probleme, jer samo kada se u teoriji prepoznaje praksa, a u praksi prepoznate teoriju, tada su znanje i vještine koje imate upotrebljive! Samo takvo znanje je osnov za zaradu, nova lična istraživanja i uspješnu poslovnu karijeru!

Angažovani predavači: