Predmeti

FPTBHE1OM1
Opšta mikrobiologija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Sanitarni inžinjering - Sanitacija u prehrambenoj industriji

Ideja izučavanja predmeta:

Razumijevanje raznovrsnosti mikroorganizama u odnosu na njihov metabolizam, biohemiju, fiziologiju i klasifikaciju. Prepoznavanja tipova građe osnovnih grupa mikroorganizama, sagledavanje njihove korisne i štetne uloge u životu ljudi i različitim ekosistemima. Savladavanje vještina korišćenja svjetlosne mikroskopije, određivanja broja, osnovnih tehnika izolacije, gajenja i identifikacije čistih kultura.

Ciljevi izučavanja predmeta:

Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja i razumijevanja osnovnih grupa mikroorganizama na osnovu njihove građe i aktivnosti, rasta i uticaja različitih ekoloških faktora. Teme uključuju ćelijsku strukturu i funkciju, metabolizam, fiziologiju, ekologiju, genetiku mikroorganizama kao i njihovu ulogu u zdravlju ljudi, poljoprivredi, industriji i biogeohemijskim ciklusima. Fundamentalno razumijevanje prirode i značaja mikroorganizama u vazduhu, vodi i zemljištu kao i interkaciji sa biljkama i životinjama. Uključuje elemente bakteriologije, virusologije u eukariotske mikrobiologije.

Angažovani predavači: