Predmeti

FPTBHE2ONHI2
Osnove nauke o hrani i ishrani

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Sanitarni inžinjering - Sanitacija u prehrambenoj industriji

Ciljevi izučavanja predmeta:

Upoznavanje studenata o osnovnim pitanjima o značaju pravilne ishrane i njenog uticaja na zdravlje čovjeka i prevenciji bolesti, sastavu hranjlivih materija i apsorpciji hrane, nutritivnom vrednošću namirnica, nutritivnim poremećajima, sagledavanjem značaja mikrobiološke, hemijske i fizičke kontaminacije hrane, kao i pitanjima vezanim za hranu dobijenu genetskom modifikacijom (GMO).

Ishodi izučavanja predmeta:

Dobijena multidisciplinarna i savremena znanja o hrani i ishrani , samostalnost i odgovornost (kompetentnost) koja ce omogućiti studentima da se lakše opredele za budući rad i istraživanja.

Angažovani predavači: