Predmeti

FPTBHE2OŽS2
Osnovi zaštite životne sredine

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda biljnog porijekla
[b]Ciljevi izučavanja predmeta:[/b] Da se studenti upozaju sa osnovnim principima ekologije, u cilju razumijevanja covjekovog odnosa sa zivotnom sredinom i posljedica njegovog djelovanja.
[b]Ishodi izučavanja predmeta:[/b]
- Prepoznaje i objasnjava ekoloske odnose izmedju organizama i njihove sredine;
- Objasnjava razlicite nacine na koje covjek utice na zivotnu sredinu;
- Kriticki evaluira efekte covjekovog djelovanja na zivotnu sredinu;
- Prakticno primjenjuje vjestine rada na terenu (osmatranje, ekoloska mjerenja, izvjestavanje).

Angažovani predavači: