Predmeti

FPTBHE2ORP2
Održivi razvoj poljoprivrede

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+0V
Modul: Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda biljnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta:

Razumijevanje značaja i osnovnih principa poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Ciljevi izučavanja predmeta:

Poznavanje i primjena stečenih znanja u raznim sistemima poljoprivredne proizvodnje sa akcentom na održivu poljoprivredu u proizvodnji hrane.

Angažovani predavači: