Predmeti

FPTBHE2OTCN2
Osnovi tehnologije čuvanja namirnica

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+1V
Modul: Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda animalnog porijekla

Ciljevi izučavanja predmeta:

Sticanje znanja iz oblasti savremene ishrane kao i izučavanje tehnoloških svojstava i načina čuvanja i skladištenja različitih namirnica. Posebna pažnja se poklanja procesima konzerviranja namirnica u cilju očuvanja njihovih nutritivnih vrijednosti i zdravstvene ispravnosti te produženja roka upotrebe sa posebnim značajem očuvanja kvaliteta.


Ishodi izučavanja predmeta:

1. Student će moći kvalitetno procijeniti svojstva različitih namirnica.
2. Na osnovu stečenih znanja student će moći odabrati metode konzerviranja namirnica.
3. Takođe, student će moći preporučiti uslove skladištenja i transporta određenih namirnica.
4. Sudent će biti osposobljen da primijeni stečena znanja u dijelu utvrđenih rokova trajanja za pojedine namirnice.

Angažovani predavači: