Predmeti

FPTBHE6MZSHN
Metodologija uzorkovanja u sanitarno-higijenskom nadzoru

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Sanitarni inžinjering - Kvalitet i bezbjednost hrane

Ideja izučavanja predmeta:

Razumijevanje osnovnih principa djelotvornog uzrokovanja.


Ciljevi izučavanja predmeta:

Osposobljenost za vršenje uzorkovanja na terenu i razumevanja dobijenih rezultata; Primjena stečenih znanja u raznim oblastima tehnologije; student treba da savlada metodologu uzorkovanja, opremu i uslove uzorkovanja, čuvanja i dostavljanja uzoraka kao jednoj od prvih i najznačajnijih faza u kontroli kvaliteta namirnica i vode.

Angažovani predavači: