Predmeti

FPTBHE5TO
Tehnološke operacije

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Modul: Sanitarni inžinjering - Sanitacija u prehrambenoj industriji

Tehnološke operacije su osnovna komponenta tehnološkog postupka i stoga su neophodne za savladavanje, rad i vođenje hemijske tehnologije.


Ciljevi izučavanja predmeta:

Sticanje osnovnih akademskih znanja iz mehaničkih operacija koje se koriste u procesnoj industriji, kao i osposobljavanje za samostalan rad na opremi poluindustrijskog nivoa tokom eksperimentalnih vežbi, što će im omogućiti lakše uklapanje u pogonski rad u procesnoj industriji.


Ishodi izučavanja predemta:

Osposobljenost za razumevanje znanja iz mehaničkih operacija i za samostalno rešavanje problema iz statike, dinamike i transporta fluida, opstrujavanja, strujanja fluida kroz poroznu sredinu, kretanja čestica kroz fluid, filtracije i centrifugiranja, fuidizacije, mešanja i mešenja, sitnjenja i prosejavanja čvrstog materijala. Osnovna znanja iz operacija prenosa toplote i mase i osposobnjenost studenata za samostalno rešavanje problema iz kondukcije, konvekcije, zračenja, kondenzacije, ključanja, uparavanja, kristalizacije, sušenja materijala, destilacije, rektifikacije, apsorpcije, ekstrakcije i adsorpcije.

Angažovani predavači: